Ingezonden persbericht


1e Jaarverslag Civil Society Development

Jaargang 2002

Foto: Hellen Sturm

Presentatie kookboek: De wereldkeuken gezien door de Raam, september 2002

''' civil society exists at the intersection where the various elements of society come together to protect and nurture the individual and where the individual operates to provide those same protections and liberating opportunities for others."

Brian O'Connell, Civil Society

" de civil society'' bestaat in het kruispunt waar de verschillende elementen van de maatschappij samen komen om het individu te beschermen en te verzorgen en waar het individu bezig is om diezelfde bescherming en mogelijkheden aan anderen door te geven."

Brian O' Connell, Civil Society

Gouda, januari 2003

Gegroet,

Civil Society Development houdt zich sinds november 2001 bezig met het uitvoeren en ondersteunen van maatschappelijke projecten en is momenteel nog een eenmanszaak. Het doet mij plezier aan u het eerste inhoudelijke jaarverslag van Civil Society Development te kunnen overleggen. Daarnaast doe ik op het eind een klemmend beroep op u om bedrijf en doelstellingen in 2003 verder te helpen ontwikkelen.

Theater Totaal

Theater Totaal Nieuwegein heeft mij als eerste gevraagd om voor hen te werken. Het doet mij plezier dat Theater Totaal, een prijs, de prijs van de stad Nieuwegein heeft gekregen voor de productie de Slag waarvoor ik met succes de fondsenwerving heb gedaan. Naast financiering van de productie is het ook gelukt door fondsenwerving een lichtinstallatie aan te schaffen. De bijdragen kwamen van het NSGK (productie) en van het VSB-fonds (lichtinstallatie).

www.theatertotaal.org

Arkgemeenschap Gouda

Het afgelopen jaar ik het management van de Arkgemeenschap, leefgemeenschap voor mensen met en zonder handicap in Gouda geholpen om zoveel mogelijk in de samenleving geintegreerde dagbesteding op te zetten. Ook in 2003 zal ik dat verder mee helpen begeleiden.

Foto Hellen Sturm

Raamkookboek

Hoogtepunt dit jaar was de publicatie van het buurtkookboek De wereldkeuken gezien door de Raam. Op 22 september is onder veel belangstelling door de burgemeester van Gouda het eerste kookboek overhandigd aan de oudste bewoonster van de Raambuurt. Voor dit kookboek heb ik verhalen geschreven, interviews met verschillende buurtgenoten gehouden en de eindredactie gedaan. Zie foto voorzijde.

Burkino Faso

In maart 2002 ben ik door bijdragen van een particulier fonds en de Arkgemeenschap Gouda naar Burkina Faso kunnen reizen waar ik geassisteerd heb in het maken van plannen voor projecten voor gehandicapten en straatkinderen.

Foto Marcel Betzel / Yvonne Stikkelbroeck

Overige activiteiten

Tot 1 november 2002 was ik parttime in loondienst bij Reinaerde. Vanaf 1 november 2002 heb ik met hen een freelancerovereenkomst op het gebied van geven van interne cursussen fondswerving, fondswerving voor projecten op het gebied van Totale Communicatie (iedere mens met een handicap heeft er recht op dat hem of haar communicatiemiddelen worden gegeven die hem in staat stellen zo goed mogelijk te communiceren) en het ontwikkelen van het fondswervingsbeleid van de organisatie. Ik zal het komende jaar aan nog meer vergelijkbare organisaties mijn steun bij opzet projecten Totale Communicatie aanbieden. Verbeteringen op dat gebied betekenen voor mensen een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het bestaan. Dat betekent ook een verdere ontwikkeling van de Civil Society, die bestaat bij mondigheid van mensen.

In december 2002 ben ik namens het ISF (Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving) begonnen met het schrijven van een hoofdstuk over 'contacten met fondsen' voor het handboek van Verenigingen en Stichtingen en met het geven van een cursus 'Werven bij Fondsen'.

Om wat meer te integreren in de Goudse samenleving heb ik journalistieke artikels en een wekelijkse column: de wereld van Thomas voor het Goudse huis aan huisblad De Postiljon geschreven. Wegens tijdgebrek heb ik de journalistieke activiteiten gestaakt en schrijf ik, ook het komende jaar, alleen nog maar de column. Ik probeer daarin ontwikkelingen in de Goudse samenleving te bespreken die in de buurt komen van thematiek en doelstelling van Civil Society Development.

Stichting Bordercross Utrecht heb ik voor een warme maaltijd (zij hadden geen budget) advies gegeven wat betreft de fondsenwerving voor een project (productie reclamefilm over duiklessen voor fysiek gehandicapten) op Curacao. Die activiteit heeft kunnen doorgaan.

Tot slot

Dit waren in het kort de activiteiten waar Civil Society Development zich in 2002 bezig heeft gehouden. In de eerste helft van het jaar nog helemaal alleen.(er staat ook wel erg veel ik in dit jaarverslag, maar het is nu eenmaal nog een eenmanszaak), in de tweede helft van het jaar heb ik hulp gekregen van Manik Djelantik, die voor een vrijwilligersbijdrage voor mij en ook voor de Arkgemeenschap heeft gewerkt. Daarnaast heb ik ook steun gevraagd voor mijn administratie bij administratiekantoor RB administratie. Allemaal investeringen die nodig zijn om de continuïteit en groei van Civil Society Development te waarborgen. Ook ben ik veel dank verschuldigd aan Hilde Niezen die mijn website heeft ontworpen en als tegenprestatie slechts om een donatie aan een project in Ghana heeft gevraagd. Ook dat is Civil Society. Dank ben ik ook verschuldigd aan Sia Windig die onderstaand logo en mijn briefpapier heeft ontworpen. Hierover krijg ik veel positieve reacties. Tot slot ook nog dank aan vrienden Marcel Betzel en Yvonne Stikkelbroeck om mee naar Burkina Faso te gaan en daar prachtige foto's te maken en te filmen.

Er is het afgelopen jaar dus ook flink tijd geïnvesteerd in Civil Society Development. De uitdaging blijft om Zaak en Ideaal ook in het komende jaar te combineren. Om dat beter mogelijk te maken ZOEK ik naar SPONSORS/INVESTEERDERS/ENTHOUSIASTE COLLEGA'S/ VRIJWILLIGERS zoeken die DE GROEI VAN HET BEDRIJF EN ZIJN DOELSTELLINGEN MOGELIJK WILLEN MAKEN. Ik denk dan onder andere aan geschikte kantoorruimte in zowel Gouda als Amsterdam. De mogelijkheid om een stichting te worden en subsidies te krijgen is voor mij voorlopig nog geen optie. Het ligt in de filosofie van de Civil Society besloten dat er buiten de overheid om of met slechts een beperkte rol van de overheid de maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd worden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Gouda, Januari 2003

Thomas van Berckel

Uw reactie graag naar:
Raam 79 B

2801 VJ Gouda

berckel@planet.nl

info@civilsocietydevelopment.nl
www.civilsocietydevelopment.nl
Bankrek.nr 599330465 ABN Amro Gouda

tel. 0182-586639
fax.0182-584403


---- --

Deel: ' 1e Jaarverslag Civil Society Development '
Lees ook