Provincie Zeeland

24 sollicitanten naar burgemeestersambt Noord-Beveland

Naar het burgemeestersambt van Noord-Beveland hebben 24 gegadigden gesolliciteerd: 3 vrouwen en 21 mannen, in leeftijd variërend van 31 tot 59 jaar.

De commissaris van de koningin in Zeeland heeft dit schriftelijk laten weten aan de gemeenteraad van Noord-Beveland.
Van de kandidaten zijn er 2 burgemeester, 6 werken in overheidsdienst, 5 in het onderwijs en 5 in het bedrijfsleven; 17 sollicitanten bekleden een deel- of voltijds politiek-bestuurlijke functie. Naar politieke gezindheid is de indeling 6 VVD, 12 CDA, 1 PvdA, 2 D66 en 2 GroenLinks. Van één kandidaat is de politieke voorkeur niet bekend.
Van de kandidaten zijn er 7 Nederlands Hervormd, 5 Gereformeerd, 4 Rooms-katholiek, 1 doopsgezind en 1 vrij-evangelisch. Van zes sollicitanten is hun geloofs- en levensbeschouwelijke overtuiging niet bekend.

16 juli 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 30/2001

Zoekwoorden:

Deel: ' 24 Sollicitanten naar burgemeestersambt Noord-Beveland '
Lees ook