Ministerie van Justitie

Reactie OR-Justitie op recente gebeurtenissen
31 januari 2003

Het klimaat in de Nederlandse samenleving is de laatste jaren aan veranderingen onderhevig. De roep om veiligheid uit de samenleving klinkt dan ook steeds luider.

Na de afschuwelijke gebeurtenissen van woensdag jl. binnen een aantal justitie-onderdelen, zal ook de roep van het justitiepersoneel om meer veiligheid luider gaan worden.

De Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie van Justitie, vertegenwoordiger van en voor alle justitiemedewerkers, onderschrijft dit en doet een dringend beroep op onze minister en secretaris-generaal om te bezien hoe hieraan gevolg kan worden gegeven.

Zoekwoorden:

Deel: ' 310103Reactie OR-Justitie op recente gebeurtenissen '
Lees ook