UWV

Aantal WAO-uitkeringen daalt licht

24 februari 2003

Kerncijfers werknemersverzekeringen december 2002

Aantal WAO-uitkeringen daalt licht

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers (WAO) is in december licht gedaald. Eind december 2002 worden 802.500 WAO-uitkeringen verstrekt, 200 uitkeringen minder dan eind november. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen (WAZ) daalt eveneens licht en is eind december 56.200, 200 uitkeringen minder dan eind november. Het aantal uitkeringen voor jonggehandicapten (Wajong) stijgt in december licht naar 134.400, 300 uitkeringen meer dan de maand ervoor.

Eind december 2002 worden in totaal 993.000
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, 100 uitkeringen minder dan eind november. Ten opzichte van eind december 2001 is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met 14.500 toegenomen, een stijging van 1,5%.
Het aantal uitkeringen is inclusief circa 36.700 zogenoemde nuluitkeringen. In deze gevallen bestaat wel recht op een uitkering, maar wordt deze niet uitbetaald, bijvoorbeeld omdat men werkt. Doordat een persoon meerdere uitkeringen kan ontvangen, is het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering lager dan het totale aantal uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid. De 993.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verstrekt aan 979.400 personen. Van deze 979.400 personen ontvangen zo'n 260.500 personen een gedeeltelijke uitkering omdat ze werken en ontvangen circa 31.800 personen geen betaling wegens een of meerdere nuluitkeringen.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vertoont een lichte trendmatige groei. In december werden gemiddeld over de 12 laatste maanden 988.900 uitkeringen verstrekt. In november was het gemiddeld aantal uitkeringen over 12 maanden 987.700.

Aantal WW-uitkeringen stijgt sterk

Het aantal WW-uitkeringen stijgt in december 2002 sterk. Eind december worden 204.900 WW-uitkeringen verstrekt, 8.600 meer dan een maand eerder. Meer dan de helft van de groei van het aantal uitkeringen (4.800 uitkeringen) is het gevolg van seizoenswerkloosheid in sectoren als Bouw- en Schildersbedrijf, Horeca en Agrarische bedrijven. Daarnaast groeit het aantal uitkeringen ook trendmatig sterk, onder andere bij de sectoren Groothandel, Zakelijke dienstverlening en Uitleenbedrijven.

Een deel van de WW-uitkeringen is opgebouwd uit meerdere WW-rechten. Eind december 2002 is het aantal personen met een WW-uitkering 194.700. Van hen hebben circa 25.400 personen (13%) ook een uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Het aantal WW-uitkeringen vertoont het laatste halfjaar een toenemende trendmatige groei. In december werden gemiddeld over de 12 laatste maanden 181.900 uitkeringen verstrekt. In november was het gemiddeld aantal uitkeringen over 12 maanden 178.700. Ten opzichte van 2001 werden in december 2002 23,7% meer WW-uitkeringen verstrekt. Een deel van deze stijging (3,2%-punt) komt doordat ambtenaren bij werkloosheid nu een WW-uitkering krijgen in plaats van een wachtgelduitkering.

Aantal ZW-uitkeringen stijgt, minder WAZO-uitkeringen

In december 2002 is het aantal uitkeringen Ziektewet licht gestegen ten opzichte van november, 300 uitkeringen meer. Het aantal ZW-uitkeringen aan werklozen en flexwerkers is gestegen, het aantal ZW-uitkeringen wegens zwangerschap en uitkeringen aan overige vangnetgroepen is gedaald. In december zijn over alle vangnetgroepen gemiddeld 71.200 ZW-uitkeringen verstrekt.

Het aantal uitkeringen Wet arbeid en zorg (WAZO) is in december gemiddeld 49.000, dat is 1.400 uitkeringen minder dan een maand eerder. Het betreft voornamelijk uitkeringen wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Het totaal van ZW- en WAZO-uitkeringen vertoont het laatste halfjaar een lichte trendmatige groei. In de laatste 12 maanden werden gemiddeld 107.600 ZW- en WAZO-uitkeringen per maand verstrekt. In november was het gemiddeld aantal uitkeringen over 12 maanden 106.700.

Noot voor de de redacties, niet voor publicatie: De kerncijfers zijn te vinden op onze website: uwv.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dianne Paarhuis, telefoon 020 687 51 84.

24 feb 03 14:06

Deel: ' Aantal WAO-uitkeringen daalt licht '
Lees ook