Ingezonden persbericht

Persbericht
7 maart 2003, Amsterdam

ASVA Studentenunie, SSt, ISO en D66 voeren actie voor meer studentenhuisvesting in amsterdam.

Samen de ASVA Studentenunie (studentenvakbond UvA), het SSt (Studentenvakbond Inholland) en het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) organiseert D66 Amsterdam op 7 maart een actie voor meer studentenhuisvesting in Amsterdam. Een aansprekend gebouw op de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam is uitgangspunt voor de demonstratie van studenten en sympathisanten door Amsterdam naar het gemeentehuis. Daar wordt het College van BenW een petitie aangeboden met onder meer het verzoek om een serieus gesprek te voeren met eigenaren van kantoorgebouwen om te zien of en onder welke voorwaarden kantoorgebouwen tijdelijk beschikbaar kunnen worden gesteld voor bewoning door studenten.

De actie begint in een pand, Frederik Hendrikstraat 71-99, aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam. Boris Dittrich (fractievoorzitter D66) opent om 9.30 de deuren, waarna studenten de tweede verdieping symbolisch 'bezetten'. In een persconferentie, om 10.00 in het pand, lichten de betrokken organisaties het doel en belang van de actie toe. Vanaf het pand start aan het eind van de ochtend de demonstratie, met tweede kamerlid Boris van der Ham en Statenlid Joke Geldhof, naar het gemeentehuis, alwaar we demonstratief op het plein gaan zitten om aan te geven de studenten niet meer weten waar ze heen moeten. Vervolgens wordt het College rond 13.00 (tijdstip onder voorbehoud) een petitie aangeboden.

In de petitie vragen ASVA Studentenunie, ISO, SSt en D66 aan het College van BenW om serieuze gesprekken te gaan voeren met eigenaren van kantoorgebouwen in en rondom Amsterdam over de mogelijkheid om deze gebouwen tijdelijk te gaan gebruiken voor studentenhuisvesting. In de petitie worden nog meer mogelijkheden genoemd waarmee het vinden van huisvesting wordt vereenvoudigd. Zo pleit D66 er voor een stichting op te richten die zorgt voor coördinatie van aanbod, verhuur en ontruimen van de studentwerkplekken in kantoorgebouwen. In Rotterdam wordt op 7 maart a.s. eveneens een manifestatie gehouden om de aandacht te vestigen op de woningnood van studenten en de leegstand van (kantoor)gebouwen.

Fractievoorzitter Saskia Bruines: "Amsterdam kent 80.000 HBO en WO studenten daarvan is 7.000 woningzoekend. Landelijk zit 80% van de WO studenten en 50% van de HBO studenten op kamers. Er is een grote woningnood. Kantoorgebouwen staan leeg; dat zal langere tijd het geval zijn wordt verwacht. Studenten hebben onderdak nodig. Dat is al langere tijd het geval. Wat is logischer dan dit met elkaar te combineren? Wij realiseren ons dat deze tijdelijke oplossing niet voldoende is: tegelijkertijd moet gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor verbetering van de studentenhuisvesting. Zonder extra aandacht voor dit probleem komt de (Amsterdamse) kenniseconomie in de problemen. Amsterdam moet daaraan doen wat ze kan, waar nodig zal het Rijk met wijziging in de regelgeving t.a.v. kamerverhuur moeten komen."

Meer informatie bij:
Theo Veltman, campagneleider D66Amsterdam; 0654904456; tveltman@bizzo.nl; Hugo van Engelsdorp; coordinator; 0652653314

Deel: ' Actie voor meer studentenhuisvesting in Amsterdam '
Lees ook