Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland


* Afwijzende reacties uit Europa en USA op ontwerp importverbod.
25 september 2001

Afwijzende reacties uit Europa en USA op ontwerp importverbod.

Vooralsnog zijn VROM's plannen om een import- en gebruiksverbod voor verduurzaamd hout in te voeren weer met 3 maanden opgeschoven. Dat is formeel de tijd die Nederland krijgt om op alle commentaar te reageren. De Europese Commissie heeft bovendien ook nog gevraagd om de besluitvorming op te schorten tot er eenwetenschappelijk advies opgesteld.
(De Commissie was niet bij voorbaat overtuigd van de door Nederland aangevoerde argumenten.)

Behalve uitgebreide meningen van Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Europese commissie zelf heeft de U.S.A. een reactie gestuurd via de Wereldhandelsorganisatie.
De teksten van de reacties zijn aan te klikken: Europese Commissie
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
U.S.A.

Inlichtingen :
Ing. C. Boon, voorzitter Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland
Tel. : 030 - 693.00.40
Fax : 030 - 692.50.45
E-mail : info@vhn.org

Deel: ' Afwijzende reacties Europa en USA op importverbod hout '
Lees ook