Gemeente AlbrandswaardAlbrandswaard in alle staten door Tramplus debacle
Zowel het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard als de gemeenteraad zijn ernstig verbolgen over het feit dat de Rotterdamse raad het Tramplustracé zo heeft laten vallen. Albrandswaard en Barendrecht hebben dezelfde insteek en vormen ëën blok tegen dit besluit, we komen gezamenlijk op voor de belangen van onze inwoners, aldus wethouder Dick Roelse.

De Rotterdamse raad heeft donderdag 11 juli het eerder genomen besluit om een TramPluslijn aan te leggen ingetrokken zonder een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Dit besluit dupeert de huidige en toekomstige bewoners van de Vinexlocaties Portland en Carnisselande op meer dan grove wijze.
De beide colleges van burgemeester en wethouders van de gedupeerde gemeenten Albrandswaard en Barendrecht hebben dan ook de koppen bij elkaar gestoken en komen gezamenlijk op voor de belangen van hun huidige en toekomstige inwoners.

Dick Roelse: Dit kan niet, dit is geen manier van doen, mensen op een dergelijke manier in de kou laten staan is onbehoorlijk bestuur! Samen met onze Barendrechtse collegas zullen we er alles aan doen om te zorgen dat de beloofde TramPluslijn er komt. We mogen niet toestaan dat onze inwoners op een dergelijke manier worden gedupeerd. Mede namens het Albrandswaardse gemeentebestuur heeft het college van Barendrecht een pittige brief aan de Rotterdamse raad gestuurd. Een brief waarin een dringend beroep op deze raad wordt gedaan om zich aan hun op 14 juli 2001 genomen besluit en de gemaakte afspraken te houden.

Ook de gemeenteraad van Albrandswaard maakt zich ernstige zorgen over de negatieve ontwikkelingen rond de aanleg van de TramPluslijn. In de raadsvergadering van 8 juli is een door Raymond van Praag van de PvdA ingediende motie raadsbreed aangenomen. In deze motie wordt de zorg en het ongenoegen over deze ontwikkelingen uitgesproken. Mede op aandringen van de raad buigt het bestuur van Albrandswaard zich, samen met de Barendrechtse collegas over het ondernemen van juridische- en vervolgstappen.

Deel: ' Albrandswaard in alle staten door Tramplus debacle '
Lees ook