Provincie Noord-Holland

Algemene aanwijzing voor afschot vossen overdag

Haarlem, 20 februari 2003 - De provincie zal de Faunabeheereenheid Noord-Holland een aanwijzing geven om de vossenstand te beperken. Een jager mag dan met toestemming van een grondgebruiker vossen overdag afschieten. Voor de afschot tussen zonsondergang en opgang blijft wél ontheffing vereist.

De aanwijzing is er op gericht de vossenstand in Noord-Holland te beheersen om o.a de weidevogels te beschermen. De vos is een beschermde diersoort op grond van de Flora- en Faunawet. Dit betekent dat de vos niet afgeschoten mag worden, tenzij hij bewezen schade aanricht. De provincie is bevoegd hiervoor een aanwijzing geven op grond van de Flora- en Faunawet. Dit beleid wordt uitgevoerd door de provinciale Faunabeheereenheid, bestaande uit vertegenwoordigers van natuur-, landbouw- en jagerorganisaties.

De Faunabeheerseenheid Noord-Holland zal op korte termijn contact opnemen met de natuurbeheerders en agrarische natuurvereniging in Waterland.

De provincie Noord-Holland loopt met de aanwijzing vooruit op het voornemen van het ministerie van LNV tot een landelijke vrijstelling voor de afschot van vossen.

Inlichtingen: Anneke Don, bureau Groen, tel. (023) 514 42 61. Krijn van Rijn 20-2-2003 16:31:00

Deel: ' Algemene aanwijzing voor afschot vossen overdag in Noord-Holland '
Lees ook