Nieuw-Vlaamse Alliantie


Antwerpse meerderheid giet oude wijn in nieuwe zakken (13/03/03)

Met stijgende verbazing stelt de N-VA vast hoe de Antwerpse meerderheidspartijen de aandacht trachten af te wenden van de werkelijke problemen via een operatie "oude wijn in nieuwe zakken".

De VLD opende dit manoeuver. Aanvankelijk kondigden De Gucht en van Campenhout het ontslag aan van de VLD-schepenen maar nu worden exact dezelfde mensen - inclusief hotelgast Coolsaet - weer het veld opgestuurd. Het aanvankelijke krachtige signaal dreigt dus niets meer te worden dan een simpele time-out. De speculatie over het dumpen van een coalitiepartner in het vernieuwde college leidt de aandacht verder af van de werkelijke problemen. De geloofwaardigheid van dit alles ligt onder het nulpunt.

De N-VA vraagt dat men zich zou bezinnen over een krachtdadig bestuur voor Antwerpen.

Er moet een beperkt aantal duidelijke programmapunten opgesteld worden :

* het opruimen van de misbruiken in het doolhof van stedelijke VZW's
* een transparant management van het stadspersoneel en van de stadsdiensten

* het opstellen van doeltreffende financiële controlediensten.
De partijen die zich hier onverkort achter scharen, kunnen vervolgens een nieuw college vormen. Voor de N-VA spreekt het voor zich dat daarbij geen namen naar voren kunnen geschoven worden van politici die in opspraak zijn gekomen.

De N-VA herinnert er ten slotte aan dat ze bij herhaling heeft aangeklaagd dat de huidige monstercoalitie in Antwerpen niet in staat was om een samenhangend en doeltreffend beleid te voeren. Als enige oppositiepartij naast het Vlaams Blok, wenst de N-VA na de huidige crisis meer dan ooit een alternatief te zijn voor de Antwerpenaar.

Auteur:
N-VA afdeling Antwerpen
Luc Lemmens, gemeenteraadslid, Koen Kennis, voorzitter, en Bart De Wever, lijsttrekker Kamer

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Antwerpse meerderheid giet oude wijn in nieuwe zakken '
Lees ook