Arbouw


Persbericht

donderdag 27 maart 2003 Een nieuw Arbouw advies: Werken met grondverzetmaterieel

Arbouw heeft een nieuw advies uitgebracht: Werken met grondverzetmaterieel. In dit advies staat beschreven welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden om de mogelijke gevaren bij het werken met grondverzetmaterieel te voorkomen of te beperken.

Het werken met grondverzetmaterieel brengt door de aard van de machines en de bedrijvigheid op een bouwplaats gevaren met zich mee. De veiligheidsmaatregelen die in het advies worden beschreven, hebben betrekking op zowel de ontwerpfase als de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Daarnaast komen het onderhoud, de keuring en de inspectie van het grondverzetmaterieel aan de orde. In het advies zijn controlelijsten opgenomen voor de leidinggevende waarmee hij kan controleren of er op de werkplek ongewenste situaties aanwezig zijn en of de juiste maatregelen zijn genomen. Daarnaast bevat het advies controlelijsten voor hijsen, onderhoud en reparatie.

Het advies is bedoeld voor de direct leidinggevende en de werkvoorbereider op de bouwplaats. Het beschrijft tevens de kennis waarover de machinist moet beschikken om op veilige wijze met het materieel om te kunnen gaan. De informatie uit het advies kan worden gebruikt bij het voeren van werkoverleg, coördinatieoverleg en het geven van voorlichting en instructie (toolbox-meeting).

Het advies Werken met grondverzetmatereel kunt u bestellen onder vermelding van de bestelcode ARB 0108 via telefoonnummer 020 - 580 55 80, e-mail: arbouw@arbouw.nl of via internet: www.arbouw.nl. De prijs van het advies bedraagt EUR 4,54.

Zoekwoorden:

Deel: ' Arbouw advies Werken met grondverzetmaterieel '
Lees ook