Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

(Verslag afkomstg van de actievoerders in Volkel)

Arrestaties na Burgerinspectie naar kernwapens in Volkel

Volkel, 30 maart 2003 - Vanmiddag zijn er rond de 60 personen gearresteerd op en rondom vliegbasis Volkel (NBr), waaronder enkele journalisten.

De arrestaties vonden plaats tijdens een 'Burgerinspectie' naar Amerikaanse kernwapens op Volkel. De burgerinspectie is een van de vele activiteiten voor de vrede en tegen de oorlog tegen Irak die op vele plekken in het land plaats vinden.

Bij de hoofdpoort vond vooraf een vredeswake plaats. Er werd een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van oorlog die al zijn gevallen en nog zullen vallen in de toekomst. Daarna hebben verschillende vertegenwoordigers vanuit de vredesbeweging en SP kamerlid Krista van Velzen verhaal gedaan.

Vervolgens werd er een 'Die In' gehouden die de gruwelijke gevolgen van een oorlog symboliseerde. Hierbij werd een oranje rookbommetje afgestoken voor extra effect. Helaas zagen 'stillen' van de politie die zich bevonden tussen de vredesdemonstranten zich geroepen om hiertegen met buitenproportioneel geweld op te treden. Zij stortten zich met drie man op de demonstrant en meteen daarop kwamen er ook nog vier agenten te paard door de menigte gestormd waardoor er kort wat commotie ontstond.

Nadat deze commotie was weggetrokken hebben mensen bij de poort en om de basis heen de basis betreden of pogingen daartoe gedaan. Op dit moment (zondagavond rond 18.00 uur) zitten er tussen de 50 en 60 mensen vast.

Ook zijn er vijf journalisten aangehouden die nog vastzitten met hun materiaal. Cameraman Huib Schoonhoven, geluidsman Andreas de Dieck, WFA fotograaf Peter van de Oetelaar, ARTE cameraman uit Frankrijk Fred Bak en Sander van de Kerkhof van de lokale tv zender Skyline tv.

Waarom een Burgerinspectie?

Een van de belangrijkste redenen die de Verenigde Staten aanvoeren om een oorlog tegen Irak te beginnen is de vermeende en nog altijd niet bewezen aanwezigheid van
massavernietigingswapens in dat land. Nederland steunt een aanval op Irak.
Van Irak wordt absolute openheid en ontwapening van massavernietigingswapens geeist. Ondertussen liggen in Nederland, op de vliegbasis Volkel, Amerikaanse kernwapens opgeslagen. De Nederlandse regering weigert hierover openheid te geven, laat staan dat ze overgaan tot verwijdering van deze wapens.
Ontwapening dient wereldwijd plaats te vinden.

De burgerinspectie is een van de vele activiteiten voor de vrede en tegen de oorlog tegen Irak die op vele plekken in het land plaats vinden.

Noten voor de pers:


* meer informatie over de actie op 30 maart bij: Vredescentrum Volkel, 0413-275723
Mariette Moors, 06-23340820
Rob Boogert, 06-13642249 (alleen op zondag)


* Eerdere persberichten over deze burgerinspectie https://www.wereldcrisis.nl en
https://vredessite.nl


* de feiten over kernwapens in Nederland op:
https://www.vredessite.nl/kernwapens/factsheet.html


-- Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - 040-2910295 - https://www.omslag.nl

Deel: ' Arrestaties na Burgerinspectie naar kernwapens in Volkel '
Lees ook