Deelgemeente slotervaart Amsterdam


Begroting 2003

De Begroting 2003 wordt u aangeboden door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit:


* Henk Goettsch, voorzitter van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor financiën, grondzaken, stadsdeelwerken, veiligheid en stedelijke vernieuwing.

* Liesbeth Stricker, lid van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, volks- huisvesting, bouw- en woningtoezicht, verkeer en parkeren, sport, milieu, economische zaken, communicatie en participatie, algemene zaken en informatisering en automatisering

* Harro Hoogerwerf, lid van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor onderwijs, welzijn, buurtbeheer, burgerzaken, personeelszaken en werkgelegenheidsbevordering.

Wat gebeurt er in 2003 in uw wijk?

Het stadsdeel is verantwoordelijk voor veel voorzieningen in de wijk en de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de basisscholen, diverse welzijnsinstellingen, de straten, wegen, pleinen, fietspaden, kunstwerken, bruggen, parken, sportvelden, afvalinzameling, reiniging en natuurlijk de loketten voor uw paspoort of rijbewijs. Ook ontwikkelt het stadsdeel beleid voor stedelijke vernieuwing, sport, jeugdvoorzieningen en voorzieningen voor ouderen. Dit jaar heeft het stadsdeel in totaal 79,6 mln euro te besteden.

Elk jaar bekijkt het stadsdeelbestuur opnieuw waaraan zij het geld gaat besteden. Behalve aan genoemde zaken heeft het stadsdeelbestuur ook geld gereserveerd voor nieuwe zaken. Dit jaar is dat een bedrag van 5 mln euro. Bijna 50 % van dit bedrag wordt besteed aan de openbare ruimte en verkeersveiligheid. De andere 50 % van de nieuwe uitgaven wordt onder andere besteed aan meer jongerenactiviteiten, de voorschool, buurtconciërges, veiligheidsverbeterende maatregelen, opvoedingsondersteuning en het verbeteren van de veiligheid van speelvoorzieningen.

Waar besteedt het stadsdeelbestuur deze 79,6 mln euro komend jaar aan?

21 mln euro gaat naar openbare ruimte en veiligheid. 2,3 mln euro van dit bedrag wordt dit jaar extra besteed aan:
* Aanpak autocriminaliteit

* Aanpak inbraak in woningen en bedrijven
* Optimaliseren camera systeem: de beelden worden langer opgeslagen zodat een betere en effectievere opsporing kan plaatsvinden door politie

* Effectieve samenwerking politie, stadstoezicht, afdeling reiniging en buurtbeheer

* Goed onderhoud en beheer van de openbare ruimte (straten, het groen en de pleinen)

* Facelift van groen in wijken die ouder zijn dan 15 jaar
29,3 mln euro gaat naar onderwijs
0,4 mln euro van dit bedrag wordt dit jaar extra besteed aan:
* Brede School

* Voorschool

* Projecten gericht op onderwijsachterstanden
* Aangescherpte handhaving van de leerplicht
* Gewenste innovaties en nieuwbouw

11,6 mln euro gaat naar welzijn, sport en recreatie 1,1 mln euro van dit bedrag wordt dit jaar extra besteed aan:
* Taallessen voor nieuw- en oudkomers

* Sport en spel activiteiten voor jongeren van 4 tot en met 12 jaar
* Bevorderen jongerenparticipatie

* Stimuleren jongereninitiatieven

* Leerplicht

* Kunst en cultuur

* Maatschappelijk Werk

5,1 mln euro gaat naar stedelijke vernieuwing
0,3 mln euro van dit bedrag wordt dit jaar extra besteed aan:
* Stedelijke vernieuwing in de buurten Overtoomse Veld, Delflandpleinbuurt, Staalmanpleinbuurt en Lelylaan
* Realiseren nieuwbouwwoningen langs de A10 in Overtoomse Veld Noord
* Realiseren politiebureau op het August Allebéplein.
0,5 mln euro gaat naar werkgelegenheid en economische zaken 0,1mln euro van dit bedrag wordt dit jaar extra besteed aan:
* Project Nieuw Kansen Nieuw West

* Begeleidings- en correctietrajecten voor jongeren
* Begeleiden en informeren van (startende) ondernemers
* Stimuleren initiatieven die de economische structuur van het stadsdeel versterken

4,9 mln euro gaat naar bestuur, algemene en burgerzaken 0,4 mln euro van dit bedrag wordt dit jaar extra besteed aan:
* Bevorderen interactiviteit met burgers via internet
* Digitaal aanbieden van een aantal producten / diensten via de website www.slotervaart.amsterdam.nl

* Verruimen openingstijden

* Invoeren snelloket

7,2 mln euro gaat naar reiniging en milieu
0,3 mln euro van dit bedrag wordt dit jaar extra besteed aan:
* Behouden laagste tarief van Amsterdam voor afvalinzameling
* Meten van de gerealiseerde schoonheidsgraden en vervuilingsnelheden

* Legen van afvalbakken in parken

* Preventieprogramma zwerfvuil

* Klimaatbeleid

* Realiseren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie op woningbouw, gemeentelijke gebouwen, bedrijven, verkeer en vervoer

* Intern milieuzorgsysteem

Waar komt het geld vandaan?

Landelijke overheid (Den Haag): 36,8 mln euro

Onderwijssubsidies : 23,2 mln euro

Stedelijke vernieuwingsgelden : 10,4 mln euro

Bijdragen van derden / subsidies : 3,2 mln euro

Gemeentelijke overheid (gemeente Amsterdam): 37,0 mln euro

Uitkering stadsdeelfonds : 37,0 mln euro

Stadsdeel Slotervaart / Overtoomse Veld: 5,8 mln euro

Leges / tarieven : 4,7 mln euro

Reserves (gespaard geld) : 1,1 mln euro

totaal 79,6 mln euro

Appeltjes voor de dorst

We hebben dit jaar geld apart gezet om bijvoorbeeld onverwachte tegenvallers en financiële risico´s op te vangen, om geld te sparen voor grote uitgaven en voor toekomstige plannen. Aan deze voorzieningen en reserves worden voorwaarden gesteld om te voorkomen dat onnodig geld wordt vastgelegd waarvoor een andere bestemming mogelijk is. Het totale bedrag is in 2003 ruim EUR 27 mln euro en wordt als volgt verdeeld:

* Algemene zaken 3 mln

* Wonen en stedelijke vernieuwing 7 mln

* Reiniging en beheer openbare ruimte 1 mln
* Welzijn en onderwijs 10 mln

* Voorzieningen 3 mln

* Algemene reserve 3 mln

U kunt ook de volledige Begroting 2003 ook donwloaden (let op : het is een bestand van 12.645kB).

Stadsdeel Slotervaart / Overtoomse Veld - 20 maart 2003 Download:

Begroting 2003

^

Deel: ' Begroting 2003 Amsterdam Slotervaart '
Lees ook