DE BREED EN PARTNERS

Beloningen ingenieurs gedaald

Persbericht, voor onmiddellijke publicatie

Beloningen ingenieurs gedaald

De gemiddelde totale beloning van ingenieurs is in 2002 met 8,4% gedaald t.o.v. 2001. Dit is één van de meest opmerkelijke conclusies van de Bredase beloningsonderzoek bureau De Breed & Partners over het ingenieurs onderzoek van 2002.

Daar waar recentelijk veel publicaties zijn verschenen over het gebrek aan hoog opgeleide technici en de dalende interesse voor bèta studies, dalen de beloningen van werknemers met een technische achtergrond. Dit in tegenstelling tot b.v. de ICT-ers waar, ondanks de malaise, nog steeds een stijging van de gemiddelde totale beloning van 2,3% t.o.v. 2001 geconstateerd is.

Een andere conclusie die getrokken kan worden uit het Beloningsonderzoek van De Breed en Partners is dat in 2002 een ingenieur gemiddeld ongeveer 7.000 euro per jaar minder verdient dan een ICT-er of een Financieel-Econoom.

In het onderzoek van De Breed & Partners wordt de totale beloning van werknemers meegenomen in de berekening. Dit bestaat uit salaris (vast en variabel), reiskosten- en autoregelingen, onkostenvergoedingen, (pensioen)verzekeringen en bedrijfssparen.

Uitgesplitst naar deze onderdelen wijst het onderzoek uit dat het gemiddelde jaarsalaris van een ingenieur is t.o.v. 2001 gedaald met 6,6%. Daarnaast is er bezuinigd op de 13e maand; er komen 4% minder ingenieurs voor in aanmerking.

Op het variabele deel van het salaris is ook fors gekort. Er komen vooral minder mensen in aanmerking voor een variabele beloning. Van de ingenieurs ontving 4% minder een gratificatie (1) en 6% ontving geen tantième (2) meer. In totaal is de gemiddelde uitkering van variabele beloning voor ingenieurs t.o.v. 2001 met 21,6% afgenomen.

Op mobiliteit (reiskosten en auto van de zaak) is, net als bij ICT-ers, nauwelijks bezuinigd. Deze kostenpost is in 2002 met 4,1% gestegen t.o.v. 2001.

Uit de cijfers van de Bredase beloningsonderzoeksbureau De Breed & Partners blijkt dus dat ingenieurs als eerste beroepsgroep gekort worden op hun beloning, terwijl ze qua hoogte al achteraan lopen.

(1) Gratificatie: een eenmalige uitkering voor bijzonder goed presteren of een speciale bedrijfsgebeurtenis.

(2) Tantième: winstdeling


---- einde persbericht ----
Meer informatie:
Bas van de Haterd, Consultant De Breed & Partners bas@debreed.nl

076-5654321
https://www.debreed.nl

11 feb 03 14:42

Deel: ' Beloningen ingenieurs gedaald '
Lees ook