Openbaar Ministerie

Middelburg, 17 maart 2003

Beperkt DNA-bevolkingsonderzoek in Zeeland

De officier van justitie heeft opdracht gegeven tot een beperkt DNA-bevolkingsonderzoek in de zaak van de om het leven gebrachte weduwe Serné uit Sint Philipsland. Het College van procureurs-generaal heeft hiermee ingestemd.

Omdat uit eerder onderzoek niet genoeg aanwijzingen gevonden zijn om de zaak op te lossen, heeft de officier van justitie besloten over te gaan tot dit onderzoek.

Met behulp van dit DNA-onderzoek hoopt de politie in relatief korte tijd een groot aantal personen als dader van het misdrijf uit te kunnen sluiten.

Het DNA-onderzoek richt zich op een deel van de mannelijke bevolking van Sint Philipsland van 14 jaar en ouder.

Aan betrokkenen wordt gevraagd mee te werken aan afname van celmateriaal uit het wangslijmvlies. Dit celmateriaal wordt alleen gebruikt om een vergelijking te maken met het op de plaats van het misdrijf aangetroffen DNA-profiel. Dat DNA-profiel is zeer waarschijnlijk van de dader.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voert het DNA-onderzoek uit. Anonimiteit is daarbij gewaarborgd. De DNA-gegevens van betrokkenen zullen niet opgenomen worden in de DNA-databank van het NFI. Alle gegevens en het celmateriaal worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Alleen wanneer het DNA-profiel van betrokkene overeenstemt met het op de plaats van het misdrijf aangetroffen DNA-profiel, blijft dit bewaard.

Voor het DNA-onderzoek worden 80 personen uitgenodigd. Deze groep betreft personen waarvan op enigerlei wijze is gebleken, dat tussen hen en het slachtoffer of de plaats van het delict een verband zou bestaan.

Als dit beperkte onderzoek geen resultaten oplevert zal aan het College van procureurs-generaal toestemming gevraagd worden voor een uitgebreid DNA-bevolkingsonderzoek

Benadrukt wordt dat degenen die worden uitgenodigd voor het DNA-onderzoek geen verdachte zijn. De medewerking aan het onderzoek is vrijwillig. Het niet meewerken aan het onderzoek, maakt betrokkene niet tot verdachte.

Aan betrokkenen wordt door de politie een uitnodigingsbrief gezonden, waarin de gang van zaken rond dit grootschalige onderzoek nader uit de doeken wordt gedaan (deze brief is op aanvraag beschikbaar).

De afname van celmateriaal vindt plaats vanaf 27 maart tot en met 5 april a.s. in buurthuis De Wimpel te Sint Philipsland. Voorafgaand aan het onderzoek wordt door de technische recherche een bijeenkomst georganiseerd voor de pers (een uitnodiging met datum, tijd en plaats wordt apart verzonden). Daar wordt de technische kant van het DNA-onderzoek uitgelegd en een demonstratie gegeven van afname van wangslijmvlies. Een persofficier van justitie is aanwezig voor het beantwoorden van juridische vragen.
Filmen is toegestaan.

Medio mei zal de uitslag van het DNA-onderzoek bekend zijn.

Deel: ' Beperkt DNA-bevolkingsonderzoek in Zeeland '
Lees ook