Rechtbank 's-Gravenhave

President Den Haag verklaart beroep van de Stichting Toneelgroep de Appel gegrond

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 25-07-2001

Toneelgroep De Appel is in bezwaar gegaan tegen het besluit van de staatssecretaris van OCW om de meerjarige instellingssubsidie in het kader van de Cultuurnota 2001-2004 af te wijzen. De president acht verweerders handelwijze in strijd met het karakter van en de wettelijke bepalingen inzake de
bezwaarschriftenprocedure.Het beroep van De Appel is dan ook gegrond en het bestreden besluit wordt vernietigd. Verweerder moet binnen 8 weken een nieuw besluit nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen. Dat betekent dat hij alsnog de door eiseres in geding gebrachte inhoudelijke grieven en contra-expertises voor commentaar aan de Raad dient voor te leggen.


Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AB2826

Zoekwoorden:

Deel: ' Beroep Toneelgroep de Appel gegrond verklaard '
Lees ook