Provincie Noord-Holland

Bestuurskrachtmonitor in gemeenten Gooi & Vechtstreek

Haarlem, 13 maart 2003 - In het bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Meijdam en de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek van oktober vorig jaar is in principe afgesproken dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de vraag of zowel de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek als de regio als totaal over voldoende bestuurskracht beschikken. Met de resultaten van een dergelijk onderzoek kan de kwaliteit van het lokale bestuur worden versterken.

GS hebben besloten een bijdrage aan dit onderzoek te verlenen tot maximaal 40.000,--. In een nieuw bestuurlijk overleg zullen verdere afspraken worden gemaakt. Het onderzoek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en provincie.

Aan de Bestuurskrachtmonitor werken mee: de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Aanleiding voor dit onderzoek is de wens van Gooise gemeenten om zich te beraden op de bestuurlijke organisatie in het gebied.

Bestuurskracht
In het onderzoek wordt onder bestuurskracht van de regio verstaan:
- De regio heeft haar ambities en taken helder in beeld (de gemeenten in de Gooi &
Vechtstreek hebben zicht op regionale belangen) en formuleert prioriteiten

- De gemeenten in de regio kunnen (de door hun geformuleerde) gezamenlijke doelstellingen
omzetten in oplossingsgericht beleid.

- De gemeenten in de regio hebben in beeld wat de consequenties van het regionale beleid zijn en
zijn bereid deze consequenties te dragen.

- De gemeenten reageren slagvaardig en alert op nieuwe regionale ontwikkelingen.

Onder de bestuurskracht van individuele gemeenten wordt verstaan:
- De gemeente heeft haar ambities en taken helder in beeld.
- De gemeente heeft, indien het met de beschikbare middelen niet mogelijk is alle taken te vervullen,
prioriteiten geformuleerd.

- De gemeente heeft in beeld wat de consequenties van haar beleid zijn (qua personele inzet,
financiële middelen, draagvlak van het beleid enz.).
- De gemeente reageert slagvaardig en alert op externe ontwikkelingen.
- De gemeente is in staat nu en in de toekomst zelfstandig het eigen lokale takenpakket uit te voeren.

In overleg met de gemeenten in de regio worden de hierboven beschreven criteria verder ingevuld. Met gemeenten wordt nog voor de zomer van 2003 afgesproken wanneer en door welke onderzoeksbureau de Bestuurskrachtmonitor wordt uitgevoerd.

Inlichtingen voor de pers: Marcel van Kanten, tel. 06 28 61 57 94 Inlichtingen voor anderen: Joke Welsink, tel. (023) 514 44 67 Marcel van Kanten 13-3-2003 13:07:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestuurskrachtmonitor in gemeenten Gooi & Vechtstreek '
Lees ook