Gemeente Breda

Persberichten

24-03-2003

Beyerd-Collectie gedeeltelijk naar veiling

De beëindiging van de gemeentelijke kunstuitleen en de plannen rond het Museum voor Grafische Vormgeving hebben ertoe geleid dat de bestemming van de Beyerd collectie in heroverweging is genomen. Het College van B en W heeft deze week besloten een groot deel van de Beyerd collectie te verkopen middels veilinghuis Christies.

In november 2002 heeft het College van B en W besloten de Artotheek te sluiten. Per 1 januari jongstleden is de Artotheek overgenomen door de SBK. De ruim 700 kunstwerken van de Beyerd Collectie die ondergebracht waren bij de Artotheek maken echter geen onderdeel uit van deze overdracht.

De Beyerd Collectie is in de jaren 60 en 70 opgebouwd door de toenmalige directeuren van de Beyerd. De collectie is zeer divers van samenstelling en bevat werken van nationaal gerenommeerde kunstenaars. Met uitzondering van slechts enkele werken is de collectie niet specifiek van belang voor Breda. Bovendien spelen deze werken voor de huidige en toekomstige Beyerd geen rol van betekenis.

Door het wegvallen van de uitleenfunctie zijn de werken opgeslagen in het depot. Omdat de werken in andere (museale) collecties zeker tot hun recht zullen komen en het rijk bovendien collectiemobiliteit wil bevorderen, heeft het college besloten de collectie te verkopen, met uitzondering van de werken die van waarde zijn voor de stad Breda, of geschonken zijn. Deze zullen worden ondergebracht in Bredas Museum. De overige werken zullen worden verkocht middels veilinghuis Christies. De opbrengst wordt geschat op zon e 350.000, -, afhankelijk van de marktomstandigheden. Deze middelen zullen worden ingezet voor de opbouw van de collectie van het Museum voor Grafische Vormgeving. Hiermee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de totstandkoming van het museum.

Breda, 24 februari 2003

Deel: ' Beyerd-Collectie gedeeltelijk naar veiling in Breda '
Lees ook