ABVAKABO FNV

Bonden tegen oorlog zonder hernieuwd VN-mandaat

Zoetermeer, 18 maart 2003

ABVAKABO-FNV en FNV-Bondgenoten tegen oorlog zonder hernieuwd VN-mandaat

ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten zijn buitengewoon bezorgd over de naderende oorlog tussen Irak en de Verenigde Staten en zijn bondgenoten. Beide bonden zijn tegen oorlog zonder een mandaat van de Verenigde Naties, middels een hernieuwde VN-resolutie. Delegaties van beide bondsbesturen zullen dan ook deelnemen aan de demonstraties in Amsterdam tegen de dreigende oorlog met Irak.

Zoals de FNV in zijn brief van 17 maart jl. aan minister Balkenende schreef, is de kern van onze bezorgdheid de wens tot behoud van de vrede en de internationale rechtsorde. Daarnaast dient een antwoord te worden geformuleerd op de reële dreiging die de Irakese dictatuur vormt voor de eigen bevolking en de rest van de wereld.

Militaire actie, indien noodzakelijk, moet plaatsvinden binnen het raamwerk van de Verenigde Naties. Zonder hernieuwde resolutie van de Verenigde Naties wordt de internationale rechtsorde ondermijnd. Wanneer één of meerdere lidstaten eigenmachtig optreden, komt het bestaan van de Verenigde Naties in gevaar.

Delegaties van de besturen van ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten zullen wegens bovengenoemde redenen deelnemen aan de demonstratie. Gegeven het aangekondigde eigenhandige optreden van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, kunnen wij ons ook voorstellen dat onze leden de demonstratie van aanstaande zaterdag 22 maart tegen de dreigende oorlog met Irak op de Dam in Amsterdam (13.00 uur) willen bijwonen. Deelname aan deze demonstratie blijft uiteraard een te respecteren individuele afweging van onze leden, omdat de standpunten divers kunnen zijn.

Meer informatie:

FNV Bondgenoten Ingrid van den Berg , voorlichter 030-2738478/
06-51405832
ABVAKAVO FNV Sandy Bosman, voorlichter, 079-3536380/ 06-51025004

18 mrt 03 13:23

Deel: ' Bonden tegen oorlog zonder hernieuwd VN-mandaat '
Lees ook