Bedrijfsfonds voor de Pers

Boom Courantenuitgeverij ontvangt steun voor internetproject PrimaPlaza
26-jul-01
Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een aanvraag te honoreren van Boom Courantenuitgeverij voor de ontwikkeling van een internetportaal, PrimaPlaza genaamd, voor de door dit bedrijf uitgegeven betaalde nieuwsbladen Meppeler Courant, Steenwijker Courant, Dedemsvaartse courant, Beiler/Westerborker Courant en Stellingwerf. Het besluit houdt in dat een bedrag van ten hoogste 292.500,- ( 132.730,71).,- voor het project in de komende jaren in de vorm van een uitkering beschikbaar wordt gesteld. Bij ongewijzigd beleid verwachtte de uitgever voor de vijf genoemde nieuwsbladen binnen een periode van vijf jaar een halvering van het rendement. Een éénmalige reorganisatie wordt noodzakelijk geacht om deze wending ten kwade tijdig te keren. PrimaPlaza is een portaal op het internet dat onder andere bestaat uit winkels, een discussieforum en een op maat gesneden individuele krant (Mijn Courant). De module Mijn Courant bestaat uit redactionele bijdragen uit eerdergenoemde nieuwsbladen, alsmede uit ANP nieuwsberichten en is alleen toegankelijk voor abonnees van de nieuwsbladen. De toepassing Mijn Courant is niet bedoeld als louter een elektronische versie van het gedrukte medium. Daarentegen beoogt de uitgever hiermee de papieren media te versterken, zoals ook de internet-versie door de papieren media wordt versterkt. Het internet-portaal ziet hij als een middel om de krant als papieren informatiedrager sterker te laten profileren en onderscheiden, door middel waarvan ook de band kan worden verstevigd met bestaande en potentiële (jonge) lezers. Het besluit de aanvraag gedeeltelijk toe te wijzen is gebaseerd op artikel 130 van de Mediawet, dat de mogelijkheid biedt financiële steun in de vorm van een uitkering te verstrekken voor een eenmalige reorganisatie indien de continuïteit van een persorgaan in gevaar is.

omhoog
informatie
home

Deel: ' Boom Courantenuitgeverij ontvangt steun voor internetproject '
Lees ook