Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

Reis-, werk- en rusttijden van bouwvakpersoneel
---

Bouwvakwerknemers maken lange dagen

In 2002 duurde de totale werkdag voor bouwvakwerknemers gemiddeld 10 uur en 13 minuten. Dit is inclusief reis- en rusttijden. Voor meer dan een kwart van de werknemers bedroeg de totale werkdag zelfs meer dan 11 uur. De relatief lange werkdag van werknemers uit de bouw wordt voor een groot deel bepaald door de tijd die ze kwijt zijn met reizen. Zo is de gemiddelde reistijd meer dan anderhalf uur per dag.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) getiteld Reis-, werk- en rusttijden van bouwvakpersoneel. De uitkomsten zijn gebaseerd op een enquête in 2002 onder bouwvakwerknemers in de bouw.

De tijd die de werknemers kwijt waren met reizen verschilde per regio. De werknemers uit het westen hoefden het minst ver te reizen en de werknemers uit het oosten van Nederland hadden de langste reisafstand. Verder blijkt de reistijd van werknemers die werkzaam waren bij hoofdaannemingsbedrijven korter te zijn dan de reistijd van hun collegas bij onderaannemingsbedrijven. Hierbij speelt de grotere mobiliteit van onderaannemingsbedrijven een belangrijke rol.

De gemiddelde duur van de feitelijke werkdag in 2002 was 7 uur en 52 minuten. Hierbij waren duidelijke verschillen tussen de beroepsgroepen waar te nemen. Voor metselaars en minder geschoolden bleek de dagelijkse werkdag korter en voor machinisten langer dan gemiddeld te zijn. Ook tussen de hoofd- en onderaannemingsbedrijven waren duidelijke verschillen waar te nemen. Werknemers die werkzaam waren bij een onderaannemingsbedrijf hadden in 2002 een werkdag van 7 uur en 38 minuten. Werknemers van hoofdaannemingsbedrijven hadden met 7 uur en 58 minuten een beduidend langere werkdag. De werkdag begint voor bouwvakkers over het algemeen vroeg. Iets minder dan de helft begon in 2002 tussen zeven uur en half acht s ochtends met werken. Zon drie kwart van de bouwvakwerknemers beëindigde het werk tussen half drie en half vier s-middags.

Over het algemeen genomen hebben de bouwvakwerknemers twee pauzes per dag. Gemiddeld genomen bedroeg de totale rust- of schafttijd iets meer dan 50 minuten. De ochtendpauze duurde gemiddeld 20 minuten, terwijl de middagpauze een half uur in beslag nam.
Zie publicatie: Reis-, werk- en rusttijden van bouwvakpersoneel

Zie het origineel http://www.eib.nl/ShowPers.cfm?ID=154 .


Deel: ' Bouwvakwerknemers maken lange dagen '
Lees ook