Gemeente Lisse

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Mallegatsloot nabij Romijnstraat plaatsen kanosteiger
Narcissenstraat 2 bouw dakkapel achterzijde

Jozef Israëlsstraat 23 bouw dakkapel voorzijde

Voorgenomen vrijstellingen

Randmeerstraat 132 bouwen tuinhuis

De bouwplannen liggen van 1 t/m 29 oktober 2001 ter inzage. Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 29 oktober 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten
Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Heereweg 335 A verhogen kapconstructie woning

Julianastraat 81 vergroten woning

Anna Bijnstraat 27 vergroten woning

Sportlaan 3 vergroten schoolgebouw

Schoolstraat 3 vergroten woning

Meeuwenlaan 33 dakopbouw achterzijde

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u daartegen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Lisse '
Lees ook