Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

05-03-2003

Bouwzaken

Verleende vergunningen

Bouwvergunningen

't Holland 10, uitbreiden bedrijfsgebouw;

Vossendel 2, plaatsen schuur/garage;

Gebruiksvergunningen

Nieuwgraaf 4;

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de afdeling Milieu en Bouwzaken van de gemeente.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwzaken Gemeente Duiven 05-03-2003 '
Lees ook