BOVAG

BOVAG en RAI verbijsterd over stop wegenaanleg

26 februari 2003

BOVAG en RAI hebben met verbijstering kennis genomen van het bericht dat gelden voor de aanleg van wegen bij Rijkswaterstaat zijn bevroren. Hoewel op dit moment volstrekt onduidelijk is wat nu precies de gevolgen zijn, moet er in ieder geval rekening mee worden gehouden dat bestaande projecten worden vertraagd. Daardoor zal de achterstand op het Nederlandse wegennet alleen nog maar verder toenemen. Dit betekent dat er zelfs nog geen begin kan worden gemaakt met het aanpakken van het fileprobleem.

De organisaties van de autobranche zijn vooral verontwaardigd over nu ontstane situatie omdat deze voortkomt uit verkeerde beleidskeuzes. Jarenlang is bij de besteding van overheidsgelden voor infrastructuur voorrang gegeven aan de hoge snelheidslijn en de Betuweroute. Aan deze projecten zijn inmiddels miljarden besteed, naar nu blijkt ten koste van de broodnodige investeringen in wegen en voorzieningen voor het openbaar vervoer. De HSL brengt een kleine groep reizigers, die anders zouden vliegen, snel naar Parijs. De Betuweroute is een spoorlijn die door de directe belanghebbenden, de Rotterdamse havenbedrijven, zo onbelangrijk wordt geacht dat ze er geen cent in willen investeren. Beide projecten dragen op geen enkele manier bij tot de verbetering van de bereikbaarheid in ons land. Die is juist gediend bij verbetering van een aantal belangrijke wegverbindingen.

De alarmerende berichten over de ontoereikende middelen en daardoor noodzakelijke investeringsstop voor 2003 maken nog eens duidelijk dat het hoog tijd wordt voor een meer structurele aanpak van de infrastructuur in Nederland, aldus BOVAG en RAI. De organisaties wijzen daarbij op het recente advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat waarin wordt voorgesteld om een mobiliteitsfonds in te stellen waarvan de middelen geheel ter beschikking komen voor aanleg en onderhoud van wegen en goed openbaar vervoer. In zon fonds zouden de vele miljarden die door het wegverkeer worden opgebracht in eerste instantie gebruikt moeten worden voor verbetering van de bereikbaarheid over de weg.

Deel: ' BOVAG en RAI verbijsterd over stop wegenaanleg '
Lees ook