Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Brabant als 'paardenland' meer op de kaart

Provincie draagt bij aan nieuwe innovatieve bodem voor Indoor Brabant

Het internationale concours hippique 'Indoor Brabant', van 20 tot en met 23 maart in 's-Hertogenbosch, onthaalt de deelnemende spring- en dressuurruiters met steun van de provincie Noord-Brabant, op een nieuwe innovatieve bodem. De technisch hoogwaardige ondergrond, voldoet aan alle internationaal geldende eisen van stabiliteit, demping en veerkracht. Een absolute voorwaarde voor de organisatoren om voor dit Brabantse topevenement nationale en internationale ruiters te kunnen blijven contracteren. De aanschaf van de nieuwe bodem is mogelijk gemaakt door een gezamenlijke financiële inspanning van het Ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant
(82.647 euro) en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Indoor Brabant behoort tot de top van de paardensportevenementen in de wereld en het draagt sterk bij aan het imago van Brabant als 'paardensportprovincie'. Bovendien heeft dit evenement een positieve invloed op de economie van 's-Hertogenbosch en haar wijde omgeving. Vorig jaar telde Indoor Brabant 82.000 bezoekers en werden er ongeveer 750 overnachtingen geboekt, voor het merendeel voor buitenlandse relaties uit achttien landen. Bovendien besteden radio en televisie wereldwijd ruim aandacht aan Indoor Brabant en trekt het evenement jaarlijks veel nationale en internationale pers.

Innovatie in paardensector
Het evenement Indoor Brabant is interessant voor tal van toeleveranciers van allerlei materiaal en producten en zet Brabant als 'paardenland' nadrukkelijk op de kaart. Ook in deze sector, een van de nieuwe economische dragers van het platteland, zijn innovatie en kwaliteit cruciaal om de concurrentie aan de top aan te kunnen.
Gedeputeerde voor economische zaken in de provincie Noord-Brabant, Onno Hoes, wil zich dan ook blijven inzetten voor het behoud van het evenement in Brabant. "Uit economische, toeristisch-recreatieve en promotionele overwegingen is het binnen de provinciegrenzen hebben én houden van Indoor Brabant van groot belang. Gedeputeerde Staten hebben dan ook graag een bijdrage willen leveren aan het realiseren van deze nieuwe innovatieve bodem en daarmee aan het behoud van dit topevenement voor Brabant", aldus de gedeputeerde.

Deel: ' Brabant als 'paardenland' meer op de kaart '
Lees ook