Gemeente Langedijk


Brede steun voor initiatief HvL/D66
10 maart 2003

Bij de Langedijker raadsfracties bestaat een breed draagvlak maatregelen te treffen die moeten leiden tot verhoging van de veiligheid en het verbeteren en de overlast door waterrecreanten te beperken. Dat bleek maandagavond tijdens een meningsvorming over dit onderwerp. Daarbij waren niet alleen de in Langedijk actieve politieke partijen aanwezig, ook de bevolking mocht vertellen wat zij er van vinden. Hiervan werd ruimschoots gebruik gemaakt. In een volle raadzaal gingen verschillende suggesties over de tafel.

De avond was een initiatief van de raadsfractie Hart voor Langedijk/D66. Varen in het karakteristieke Oosterdelgebied mag zich de laatste jaren verheugen in een sterk toenemende populariteit. Helaas soms ook met alle gevolgen van dien. De fractie van Hart voor Langedijk/D66 vindt dat de komende jaren diverse beheersmaatregelen moeten worden getroffen. Fractiewoordvoerder Dirk Boonstra kwam tijdens de informatieavond met suggesties die op termijn moeten leiden tot beperking van de overlast op het Langedijker water. In het voorstel van de partij wordt gerept van een realisatieperiode van 1 à 2 jaar. Nog voor de zomer wil de fractie enkele korte termijnmaatregelen doorvoeren.

Omdat maandagavond bleek dat alle fracties doordrongen zijn van de ernst van de situatie, zullen concreet uitgewerkte voorstellen voor de korte termijn al in de raadsvergadering van april behandeld. Ook zal dan een procesvoorstel worden ingediend dat moet dienen als een spoorboekje voor het oplossen van het vraagstuk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Brede steun voor Langedijks initiatief HvL/D66 '
Lees ook