Gemeente Culemborg

Aan: De leden van de Tweede Kamer der Staten generaal Van: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Culemborg
Betreft: Langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers Datum: 19 februari 2003

Geacht Kamerlid,

Vanavond stemt de Tweede Kamer over het voorstel om langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers een specifiek of generaal pardon te geven.

Culemborg is in de regio Rivierenland een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op het gebied van de asielzoekersopvang. In de stad is sinds 2000 een AZC gevestigd met een opvangcapaciteit van 450 mensen. Maar ook in de periode voor 2000 heeft Culemborg zich al gastvrij opgesteld voor de asielzoekers.

De stad kent een aantal gezinnen en personen, die in aanmerking komen voor een specifiek of generaal pardon. Het college van B&W van de gemeente Culemborg is van mening dat de asielzoekers die al lange tijd wachten op duidelijkheid recht hebben op verblijf. In de stad wonen inmiddels meerdere gezinnen met kinderen die hier opgegroeid zijn, op de middelbare school zitten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het zou naar de mening van de gemeente Culemborg onrechtvaardig en zeer inhumaan zijn deze mensen terug te sturen naar een zeer onzekere en waarschijnlijk onmogelijke toekomst.

Het college van B&W van de gemeente Culemborg is voor een helder en duidelijk asielbeleid. Een beleid dat kort en krachtig behoort te zijn, zodat mensen geen valse hoop krijgen wanneer de Nederlandse regering niet naar verwachting optreedt. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg doet dan ook met klem een verzoek aan u vanavond positief te stemmen over het lot van een aantal Culemborgers. Want dat zijn die mensen door de lange tijd van aanwezigheid in deze stad ondertussen geworden. Een aantal van hen leeft de laatste tijd tussen hoop en vrees. Daar moet een einde aan komen. Zij mogen niet de dupe worden van ons onduidelijke Nederlandse asielbeleid.

Ik hoop dat u vanavond in zult stemmen met deze humane maatregel.

Hoogachtend,

namens het College van Burgemeester en Wethouders van Culemborg,

Jur G. Marringa
wethouder Asielbeleid en Minderheden

Bijlage: een klein aantal voorbeelden van langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers uit de regio Rivierenland.

Deel: ' Brief Culemborg over specifiek of generaal pardon asielzoekers '
Lees ook