Gemeente Leeuwarden

Burgemeesters overhandigen manifest in Provinciehuis

Manifest overhandiging Op donderdagochtend 13 maart om 11.30 uur overhandigden de burgemeesters van Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten het manifest in het Provinciehuis in Leeuwarden aan de fractievoorzitters van Provinciale Staten.

In dit manifest pleiten de burgemeesters voor de specifieke functie van de steden in de verder zo landelijke provincie. Platteland en steden vormen mal en contramal, rust en ruimte tegenover stedelijke dynamiek. Het nieuw te vormen college van GS wordt uitgenodigd dit concept tot uitgangspunt te maken voor het beleid. De stedelijke functies hebben een reikwijdte tot ver buiten de grenzen van de steden en soms ook de provincie.

Aspecten in het manifest die de stedelijke rol benadrukken hebben betrekking op:

* Werkgelegenheid en arbeidsmarktontwikkeling;
* Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
* Mobiliteit en infrastructuur;
* Voorzieningenniveau;

* Openbare orde en veiligheid;

* Centrumfunctie.

De vier burgemeesters eindigden hun pleidooi met het voorstel om in een convenant bindende afspraken met de provincie vast te leggen.

Voor de complete tekst van het manifest lees verder.

Manifest

[s?leeuwarden.gemeente_leeuwarden_actueel.inleiding.overhandiging_mani fest_provinciehuis]

Deel: ' Burgemeesters overhandigen manifest in Provinciehuis '
Lees ook