Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Zundert

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Zundert (circa 20.200 inwoners), vacant per 1 januari 2003. De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal 6.090,88 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het secretariaat burgemeestersvacatures van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant (tel. 073-6812076).
Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe het woord Kabinet te vermelden. Sollicitaties moeten vr 31 maart 2003 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant.


---
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 18 maart 2003

Deel: ' Burgemeestersvacature Zundert '
Lees ook