Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Den Haag, 17 maart 2003

Cd-rom helpt startende zelfstandigen bij berekening inkomensgevolgen

De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) heeft EIM gevraagd voor startende zelfstandigen (in spe) een Cd-rom te ontwikkelen waarmee de wettelijke inkomensgevolgen voor de persoonlijke situatie kunnen worden berekend bij het starten van een onderneming.

Voor startende ondernemers is het moeilijk om in te schatten wat de financikle gevolgen zullen zijn voor het persoonlijk inkomen als een eigen bedrijf wordt begonnen. De CD-rom biedt in deze situatie de helpende hand. Op basis van een aantal vragen, die door de starter moeten worden beantwoord, maakt het computerprogramma een inschatting van het besteedbaar inkomen, nu en in de toekomst. Zo is het mogelijk om verschillende scenario s uit te laten werken.

De CD-rom richt zich op de grote groep normale starters. Dat wil zeggen dat in de berekening geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld investeringen, bijzondere inkomsten (zoals alimentatie, bijtelling auto etc.) en bijzondere aftrekposten.
Wel wordt rekening gehouden met het boxenstelsel, zelfstandigenaftrek, inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, premies arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering, pensioen, algemene heffingskortingen en standaard aftrekposten.

De uitkomsten geven een overzicht van het besteedbaar inkomen in een normale situatie, in een situatie van arbeidsongeschiktheid en in de situatie wanneer wel of niet is bijverzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Zo kunnen startende ondernemers een eigen afweging maken of ze zich tegen arbeidsongeschiktheid willen verzekeren.

De CD-rom is verkrijgbaar bij de RZO en kost
te bestellen via de website: www.rzo.nl
RZO
De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap is het advies- en kenniscentrum t.b.v. het zelfstandig ondernemerschap. De RZO, ingesteld en gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het Hoofdbedrijfschap Ambachten, heeft tot doel bij te dragen aan een krachtig en dynamisch zelfstandig ondernemerschap in Nederland door middel van kennisopbouw, beleidsonderzoek en advisering. De RZO geeft als onafhankelijk orgaan adviezen en richt zich op beleidsvorming in Den Haag en Brussel en op maatschappelijke organisaties. Kerngebieden van de advisering zijn: arbeid, belastingzaken, ondernemer/onderneming, sociale zekerheid en administratieve lasten
---

---

---

---
Voor meer informatie (niet voor publicatie): Ilona van der Wenden: 070 - 3065020
RZO, Badhuisweg 72, Den Haag

Deel: ' Cd-Rom helpt startende zelfstandigen bij berekening inkomensgevolgen '
Lees ook