CNV

CNV: Geen inkomenspolitiek via sociale premies

Vermeend en Zalm horen geen inkomenspolitiek te voeren via de sociale premies. Dit zegt het CNV in reactie op de 'deal' die ministers Vermeend en Zalm dit weekeind hebben gesloten zoals uit de media blijkt. Het tweetal heeft een overeenkomst gesloten om de miljardenoverschotten in de sociale fondsen terug te geven aan de burgers. Mits, zegt Vermeend, sociale partners de loonvraag matigen. 'De minister moet niet denken dat hij zich via een achterdeur toch met de loonvraag kan bemoeien. Dat is een zaak van de sociale partners', aldus CNV-bestuurder Rienk van Splunder.

Jaarlijks adviseert het LISV het kabinet over de hoogte van de sociale premies. In principe moeten de premies kostendekkend zijn. In de praktijk neemt het kabinet dit advies niet over en gaat standaard van hogere stijgingen uit. Nu er zoveel overschotten in de fondsen zitten, wil Vermeend, met de verkiezingen voor de boeg, voor Sinterklaas gaan spelen. Van Splunder: 'Bovendien is het risico van lastenverlichting dat het de inflatie opdrijft. Mensen gaan dan immers steeds meer consumeren. Ik vind dat niet goed doordacht van de minister.'

Het CNV vindt wel dat de overschotten in de sociale fondsen teruggebracht moeten worden. Maar het is aan werkgevers en werknemers, die de premies opgebracht hebben, om daarvoor een bestemming te vinden. Het CNV wil het geld vasthouden tot er meer zicht is op de toekomst van de WAO. Van Splunder: 'Daarover zouden we graag met het kabinet van gedachten willen wisselen.'


Meer informatie voor de sociaal-economische redactie:

Bestuurder Rienk van Splunder: 06 - 53 710 534; Woordvoerder Karin Jansen: 030 - 2913 707 of 06 - 53 400 399

13 aug 01 14:13

Zoekwoorden:

Deel: ' CNV geen inkomenspolitiek via sociale premies '
Lees ook