Gemeente Groningen

dinsdag 25 maart:
College wil kwijtschelding kamerbewoners handhaven

Het college van B en W wil dat kamerbewoners in aanmerking blijven komen voor gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dat antwoorden B en W op vragen van de D66-gemeenteraadsfractie. Sinds dit jaar ontvangt degene die in een studentenhuis het langst staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens een rechtstreekse aanslag voor de afvalstoffenheffing. Daarmee komen kamerbewoners ook in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding. Het college is het niet met D66 eens dat dit niet logisch zou zijn. B en W willen het recht op kwijtschelding niet ontnemen aan de belastingplichtige huurder door de aanslag aan de verhuurder op te leggen.

Het college is het ook niet eens met D66 dat studenten nu teveel zouden betalen. Tot 2003 lifte de afvalstoffenheffing mee op de energierekening van Essent. Die kwam in ongeveer de helft van de gevallen bij één van de kamerbewoners terecht. De huisbaas betaalde geen afvalstoffenheffing en berekende die dus ook niet door.

Het college antwoordt verder op de vragen van D66 dat de aanslag wordt opgelegd op grond van beleidsregels die voortvloeien uit de Wet Milieubeheer. Daaruit blijkt dat de gemeente niet mag kiezen of ze de aanslag oplegt aan de huisbaas of aan één van de kamerbewoners.

Overigens vindt het college wel dat het aanslaan van de verhuurder voordelen biedt. Daarom komen B en W met een praktische oplossing binnen de wettelijke kaders. Als de huisbaas en de belastingplichtige beiden vinden dat de aanslag naar de verhuurder moet, kunnen ze hierom vragen. In dat geval verliest de belastingplichtige wel zijn mogelijke recht op kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing. Daarom is zijn of haar instemming nodig. Ook de huisbaas moet toestemming geven omdat de gemeente afwijkt van de belastingverordening.
De afdeling Belastingen van de gemeentelijke Dienst Informatie en Administratie (DIA) stelt een verklaring op die de huisbaas en de belastingplichtige beiden moeten ondertekenen. Als dat is gebeurd, gaat de eerder opgelegde aanslag alsnog naar de verhuurder.

Zoekwoorden:

Deel: ' College Groningen wil kwijtschelding kamerbewoners handhaven '
Lees ook