Gemeente Stede Broec

11-2-2003
COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING OOK HOORCOMMISSIE

Commissie Ruimtelijke ordening in dubbelrol

In de vergadering van 12 februari heeft de commissie Ruimtelijke Ordening een wat andere rol dan gewoonlijk: voor deze vergadering is ze door de raad benoemd tot hoorcommissie. Een aantal mensen heeft zienswijzen ingediend over herziening van twee bestemmingsplannen. Die zienswijzen komen in deze vergadering aan de orde. Omdat ook (een deel van de) gewone agenda moet worden behandeld, begint de vergadering al om 19.00 uur.

De regie is als volgt: het eerste half uur wordt de commissie geïnformeerd over de voorliggende kwestie. Daarna worden de indieners van zienswijzen gehoord. Vervolgens gaat de hoorcommissie in beslotenheid overleggen; belangstellenden op de publieke tribune kunnen daar niet bij zijn. Als de hoorcommissie klaar is met haar overleg, wordt de vergadering weer openbaar. Dan wordt als eerste punt een bouwplan op de Pastoor Gielenstraat behandeld. Dat krijgt voorrang omdat het op de agenda van de raad op 6 maart staat.

Afhankelijk van het tijdstip waarop bovengenoemde punten zijn afgewikkeld, wordt de rest van de agenda van de commissie RO al of niet behandeld.

Klik hier voor de agenda van de commissie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie Ruimtelijke ordening in dubbelrol Stede Broec '
Lees ook