NV NOM, Investerings- ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland

N.V. NOM
Van Swietenlaan 25/2
Postbus 424
9700 AK Groningen
Tel.:
Fax:
E-mail: (050) 521 44 44
(050) 521 44 00
info@nom.nl

---

28 Mei eerste Compensatie Voorlichtingsbijeenkomst van Noord-Nederland!

COMPENSATIE, een nieuwe uitdaging, een extra dimensie!

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Dan is de compensatiemarkt iets voor u want compensatie voegt een extra dimensie toe aan uw bedrijf.

Op 1 december 2000 is in Noord-Nederland van start gegaan het project `Compensatieorders', een initiatief van de NOM, het ministerie van Economische Zaken en de drie Noordelijke Kamers van Koophandel en medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het project heeft tot doel om het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, en in het bijzonder het MKB, kennis te laten maken met het fenomeen `compensatie' en daarbij de mogelijkheden te vergroten van het verkrijgen van compensatieorders.

Opdrachten van het ministerie van Defensie van meer dan 2,5 miljoen geplaatst in het buitenland verplichten de buitenlandse leverancier tegenorders te plaatsen bij het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstituten. Deze orders kunnen militair maar ook civiel van aard zijn. De defensiemarkt en daaraan gekoppeld de compensatiemarkt is een markt van miljarden. Denk daarbij alleen maar eens aan de vervanging van het F-16 vliegtuig, 5 tot 6 miljard euro aan ontwikkelings- en productiewerk mag de Nederlandse industrie verwachten. Een geweldige uitdaging voor de uitbesteders en toeleveranciers in Nederland.

Op 28 mei wordt u een aantrekkelijk programma geboden waarbij een aantal direct bij de defensie- en compensatiemarkt betrokken partijen informatie geven over wat compensatie voor uw bedrijf kan betekenen.

Programma

13.00 - 13.30 uur
Ontvangst deelnemers met koffie en thee

13.30 - 13.45 uur
Opening dagvoorzitter, de heer drs. E. van de Beek, plaastvervangend directeur N.V. NOM

13.45 - 14.15 uur
Het Compensatiebeleid in Nederland
door de heer drs. M.J.M. Goos, waarnemend projectdirecteur Militaire Productie, Ministerie van Economische Zaken

14.15 - 14.45 uur
Offset, the perspective of a US Defense Contractor door de heer R.H. Lynas, Jr. Director Industrial Cooperation, Lockheed Martin Missies and Fire Control.

14.45 - 15.15 uur
Ervaringen van een midden- en kleinbedrijf met compensatie door de heer A.N. Verduijn, directeur Todepres International

15.15 - 15.45 uur
Pauze

15.45 - 16.15 uur
How to do business with Krauss-Maffei Wegmann
door de heer P. Rduch, Dipl.-Kfm., manager Offset Krauss-Maffei Wegmann

16.15 - 16.45 uur
NIID, uw partner op de defensiemarkt
door de heer ir J.H. Dibbetz, directeur Stichting Nederlandse Indutriele Inschakeling Defensieopdrachten

16.45 - 17.15 uur
Forumdiscussie

17.15 uur
Samenvatting en conclusies door de dagvoorzitter met aansluitend borrel

Meer informatie?
Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met de N.V. NOM, telefoonnummer 050-5214455.

Deel: ' Compensatie Voorlichtingsbijeenkomst van Noord-Nederland '
Lees ook