Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

INST. VOOR PUBLIEK EN POLITIEK

PERSUITNODIGING: Conferentie over burgerinitiatieven

PERSUITNODIGING

Conferentie: De lokale overheid en het eigen initiatief van burgers 13 februari 2003, Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht. Aanvang 13.00 uur

De ondersteuning van initiatieven van burgers is zeer actueel. Vanuit diverse invalshoeken wordt de eigen verantwoordelijkheid van de burger bepleit. Deze aandacht werpt ook vragen op over de rol die de overheid kan vervullen om eigen initiatieven van burgers te stimuleren en te ondersteunen.
Zowel op landelijk als lokaal niveau is er meer aandacht voor de rol en de functie van de overheid. De eerste ervaringen bij gemeenten zijn inmiddels opgedaan. Met elkaar laten zij een interessante mix zien van werkvormen, instrumenten, stimulerende maatregelen, waardering en persoonlijke betrokkenheid. We hebben hier met een praktijk in wording te maken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) vinden het van belang om gemeenten die hierin vooroplopen, in het zonnetje te zetten. Op de conferentie worden elf inspirerende voorbeeldprojecten gepresenteerd.

Programma
13.00 uur Inschrijving / ontvangst met koffie en thee 13.15 uur Opening door mevrouw drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13.30 uur Werken aan vertrouwen: burgerparticipatie een stimulans, door de heer dr. W. Kuiper, lid directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13.55 uur Toelichting op de inhoud van het programma en werkwijze van de klankbordgroep
14.00 uur Marktpleinen met presentaties van gemeentelijke voorbeelden
15.45 uur Intermezzo: Cabaret door de Gemeentereiniging Nijmegen 16.10 uur Discussie met de zaal onder leiding van de heer Eisse Kalk, directeur van het Instituut voor Publiek en Politiek 17.00 uur Afsluiting en borrel

Geselecteerde voorbeeldprojecten

- Jongerenambassadeurs Tilburg

- Thuishuizen in Groningen, Friesland en Drenthe
- Recht van initiatief voor inwoners van Utrecht
- Veelkleurige Stad Rotterdam

- Plattelandsvernieuwing in de gemeente Sluis en Sluiskil
- Twexx-methode in Enschede

- Leefbaarheid in Boekel

- Skateparcours in Uithoorn

- Gebiedsgericht werken in Hardenberg

- Adviesbureaus geven burgers gratis advies in Breda
- Loket Leve(n)de Dorpen in Noord-Groningen
- Bestuurlijke Vernieuwing in Borsele

Deel: ' Conferentie over burgerinitiatieven '
Lees ook