Gemeente Heeze-Leende


Coördinator steunpunt Vrijwilligerswerk aangesteld

Met ingang van 1 januari 2003 is Diny Simkens aangesteld als coördinator van het steunpunt Vrijwilligerswerk Heeze-Leende. Het steunpunt werkt ten behoeve van organisaties die werken met vrijwilligers en is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente Heeze-Leende en vertegenwoordigers vanuit het vrijwilligerswerk.

Functies van het steunpunt

* bemiddeling: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk;

* informatie en advies: het verstrekken van informatie aan klanten van het steunpunt over vrijwilligerswerk in het algemeen, in de plaatselijke situatie en op aanverwante terreinen (beleid, rechtspositie e.d.);

* promotie: het zorgen voor voldoende bekendheid van en waardering voor vrijwilligerswerk bij doelgroepen in het werkgebeid, bij de gemeente en in de pers;

* belangenbehartiging: het behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Het steunpunt Vrijwilligerswerk Heeze-Leende bevindt zich momenteel nog in de opstartfase, maar er wordt hard gewerkt om officieel te kunnen openen in april van dit jaar. Aan de hand van een beleidsplan is er voor 2003 een jaarplan opgesteld. De begeleidings-groep vrijwilligerswerk, die gedurende het traject de voortgang begeleide en van waaruit een werkgroep het geheel heeft voorbereid, is opgeheven.

Vrijwilligers gezocht
Het steunpunt is nu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die beleidsondersteunend willen helpen in een commissie van toezicht. Deze commissie zal de verdere ontwikkelingen volgen en betrokken worden bij het opstellen van een jaarverslag en de begroting. Daarnaast is men op zoek naar vrijwilligers die het steunpunt willen bemannen tijdens het spreekuur. De taak zal onder andere bestaan uit het werven en bemiddelen van vrijwilligers. Tevens zal hij of zij vrijwilligers te woord staan omtrent vragen vanuit vrijwilligersorganisaties. Ook voor het ontwikkelen van producten, zoals een handboek met informatie over alle mogelijke vragen voor vrijwilligersorganisaties, worden vrijwilligers gezocht. Belangstellenden kunnen telefonisch contact opnemen met Diny Simkens op dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur op telefoonnummer 2241458.

Zoekwoorden:

Deel: ' Coördinator steunpunt Vrijwilligerswerk Heeze Leende aangesteld '
Lees ook