LTO Nederland

Dalende melkprijs kan duizenden bedrijven de kop kosten

LTO Rundveehouderij slaat alarm over Brusselse voorstellen

Vrijdag 14 februari 2003 - Als de voorstellen van de Europese Commissie voor aanpassing van het Europese zuivelbeleid ongewijzigd doorgaan, gaat de melkprijs de komende jaren fors onderuit en daarmee ook het inkomen van de melkveehouders. Duizenden bedrijven zullen er de komende vijf tot tien jaar mee moeten stoppen. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de structuur van de hele melkveehouderij, concludeert voorzitter Siem Jan Schenk van de vakgroep LTO Rundveehouderij.
Hij tekent dit sombere perspectief aan de hand van berekeningen, die Alfa Accountants en Adviseurs in Wageningen in opdracht van de vakgroep heeft gemaakt. De vakgroep dringt er bij de politiek in Den Haag en Brussel op aan, dat de voorstellen flink worden bijgesteld. De Commissie is doorgeschoten, deze aanpassingen gaan veel te ver, zegt Schenk. LTO heeft samen met collega-organisaties in andere EU-landen de krachten gebundeld om de voorstellen gewijzigd te krijgen.

Schenk zegt, dat de gevolgen van de sterke prijsdaling door zowel de boeren zelf als door de politiek worden onderschat. Uit onderzoek van Alfa blijkt dat alleen de bedrijven die nu een bovengemiddeld inkomen hebben, het op de langere termijn nog kunnen bolwerken. In de periode 2004 tot en met 2008 zou de melkprijs 4,5% per jaar omlaag gaan. Het inkomen gaat hierdoor - inclusief de in het vooruitzicht gestelde compensatie - in 2008 voor gemiddelde bedrijf met 16.500 euro omlaag. Het Landbouw-Economisch Instituut raamde eind vorig jaar het gezinsinkomen uit het bedrijf in de melkveehouderij op gemiddeld 19.000 euro per ondernemer.

De vakgroep slaat alarm omdat velen denken dat het donkerweerscenario wel bijtrekt en het met de gevolgen voor de bedrijfstak wel mee zal vallen. De onderzoekscijfers laten een ander beeld zien, stelt Schenk. Alfa heeft twaalf bedrijfsmodellen nagerekend, waarbij uitgegaan is van uiteenlopende melkquota per bedrijf en een productie van 8.000 kg melk per koe. Brussel stelt voor de jaren 2004-2008 een prijsdaling voor van 35% voor boter en 17,5% voor magere melkpoeder. Hiervan is een basisprijs af te leiden, waarin de verwerkingskosten voor de industrie zijn meegenomen. Die was de afgelopen vijf jaar 26 euro per 100 kg melk. Als het aan het dagelijks bestuur van de EU ligt, gaat daar de komende vijf jaar 8 euro af. De coöperaties Campina en Friesland Coberco hebben de afgelopen jaren overigens dankzij extra toegevoegde waarde een melkprijs kunnen uitbetalen van bijna 35 euro per 100 kg melk. Daarvan uitgaande daalt de melkprijs in de standaardberekening van Alfa even hard als de basisprijs. Dit leidt tot een daling van de melkprijs voor de boer van 4,5% per jaar over de genoemde periode van vijf jaar. Deze prijsdaling kan in het ongunstige geval zelfs oplopen tot 6,2%. Als het meevalt blijft de daling beperkt tot 2,8% per jaar.

Welk percentage van de huidige 24.000 bedrijven (gemiddeld 55 melkkoeien per bedrijf) het loodje zal moeten leggen, is volgens Schenk nauwelijks aan te geven. 'Of alles ongewijzigd doorgaat, is nog maar de vraag, maar de richting van het Brusselse beleid is wel duidelijk. Bovendien zullen ondernemers gaan anticiperen op de veranderingen.' Het aantal bedrijven dat jaarlijks stopt, is de laatste jaren snel opgelopen tot rond 5%. De vakgroepvoorzitter denkt, dat dit percentage de komende jaren stijgt.
De toekomst van menig melkveehouderijbedrijf is volgens Schenk ongewis, zeker als het bedrijfsresultaat de afgelopen jaren aan de magere kant is geweest. Het terugdringen van de kosten staat volgens hem voorop: Hoe je het wendt of keert, elke melkveehouder zal fors moeten bijsturen en zijn eigen strategie en keuzes voor de toekomst moeten maken om zijn bedrijf in de benen te kunnen houden.

Gevolgen MidTermReview voor melkveebedrijven door Alfa Accountants en Adviseurs.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO Nederland)

Deel: ' Dalende melkprijs kan duizenden bedrijven de kop kosten '
Lees ook