Rijksuniversiteit Groningen

Discussie over de wenselijkheid van een Noord Nederlandse provincie

Telt het Noorden wel mee in Nederland? Is het voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe derhalve raadzaam een provincie of gezamenlijk landsdeel te gaan vormen? Bestaat er een gegronde reden om aan te nemen dat er in het Noorden sprake is van een structurele economische achterstand? Volgens het rapport van de commissie Geelhoed is van bovenstaande wel degelijk sprake en dient daarom het vormen van een Noord-Nederlandse provincie serieus in overweging genomen te worden. De commissie pleit dan ook voor een verkleining van het aantal provincies naar grotere bestuurseenheden met elk meer bevoegdheden, zodat de bestrijding van de economische achterstand en het daarmee samenhangende negatieve imago van de Noordelijke regio, beter ter hand kan worden genomen. Ook de pas opgerichte Partij voor het Noorden pleit voor een sterk noordelijk landsdeel om de aanwezige gevoelens van economische achtergesteldheid effectief te lijf te gaan. Wel moet duidelijk in ogenschouw worden genomen of onder de bewoners van de drie noordelijke provincies wel animo bestaat voor zo'n samenwerking. Is het gewenste draagvlak aanwezig? Naar aanleiding van stellingen discussiëren enkele gastsprekers samen met het publiek over de noodzakelijk- en mogelijkheid van een Noord-Nederlands landsdeel of provincie.

Te gast zijn: drs. Teun-Jan Zanen, lijsttrekker Partij voor het Noorden, die meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen van Groningen, dr. Marcel Broersma, historicus en docent/onderzoeker sectie journalistiek (RUG) en dr. Henk Bleeker, gedeputeerde Provincie Groningen. De avond wordt voorgezeten door Willem Muste, hoofdredacteur van De Hanze.

Datum en tijd

donderdag 20 februari 2003, 20.00 - 22.00 uur

Titel

De Noodzaak van het Noorden BV

Serie

Studentendiscussiecafé

Plaats

USVA, Munnekeholm 10, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel.(050)363 546 4, www.rug.nl/studium

Open dag

Deel: ' Discussie over de wenselijkheid van een Noord Nederlandse provincie '
Lees ook