Gemeente Dordrecht


---

Dordrecht blikt tevreden terug op bezoek Santiago de Chili

Vincent Brinkhof
Op 20 maart jl. woonde een delegatie uit Dordrecht de officiële opening bij van de tentoonstelling uit Dordrecht Maestros del Siglo de Oro Holandés en Dordrecht in het Museo Nacional de Bellas Artes in Santiago de Chili. De tentoonstelling is georganiseerd door het Dordrechts Museum en het Stadsarchief Dordrecht in het kader van het staatsbezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Chili. Hoewel tijdens het staatsbezoek de oorlog in Irak uitbrak, heeft de Dordtse delegatie haar programma zonder grote aanpassingen kunnen voltooien. Aansluitend aan de opening legde de delegatie een groot aantal werkbezoeken af aan bestuurlijke-, culturele- en andere organisaties. Doel was te komen tot een uitwisseling van ideeën over sociaal-maatschappelijke, culturele en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het initiatief van de gemeente Dordrecht om twee beurzen uit te reiken aan jonge Chilenen als vervolg op de culturele samenwerking tussen Santiago en Dordrecht, is positief ontvangen. De Dordtse delegatie kijkt dan ook tevreden terug op het bezoek.

Opening Dordtse tentoonstelling in Santiago
De opening vond plaats in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, de hoogheden Prins Willem Alexander en Prinses Máxima, en de echtgenote van de President van Chili, mevrouw Luisa Durán de Lagos. President Ricardo Lagos Escobar moest in verband met het uitbreken van de oorlog in Irak verstek laten gaan.
In zijn openingsspeech maakte Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum, duidelijk hoe de geschiedenis en de verzamelingen van Dordrecht verweven zijn met de geschiedenis van Holland. Tot slot overhandigde hij samen met zijn collega Milan Ivelic, directeur van het Chileense museum, de eerste exemplaren van de tentoonstellingscatalogus aan Koningin Beatrix en mevrouw Durán de Lagos. In de eerste dagen van de tentoonstelling leidden Schoon en zijn collega Charles Jeurgens, directeur van het Stadsarchief, diverse gezelschappen rond over de tentoonstelling, waaronder vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Chili en een groepje met HIV-besmette kinderen uit het opvanghuis Santa Clara in Santiago.
De tentoonstelling kreeg ruim aandacht in de Chileense media. Op de metrostations zijn grote affiches geplaatst, waarop het Portret van Michiel Pompe van Slingelandt van Jacob Cuyp, reizigers wijst op deze tentoonstelling.
Op zondag 22 maart stonden bij opening van het museum rijen bezoekers te wachten om de expositie te kunnen zien. De tentoonstelling zal wellicht nog doorreizen naar Mexico, alvorens hij in het najaar in het Dordrechts Museum te zien zal zijn.

Bestuurlijke uitwisseling over stadsproblematiek Van maandag 17 tot zondag 23 maart vond een reeks ontmoetingen plaats met Chileense bestuurders, zoals de loco-burgemeester van Santiago, het hoofd van politie en brandweer, directeur van het Nationaal Jeugd Instituut, directeur van het Veiligheidsinstituut (Paz Ciudadana) - de equivalent van de Nederlandse Stichting Maatschappij, veiligheid en politie.
Een van de onderwerpen die bij deze gesprekken veel aandacht kreeg was de manier waarop renovatie en restauratie van monumentale panden in de binnenstad zou kunnen worden aangepakt en de rol die de gemeente daarbij kan spelen.
Burgemeester Bandell en wethouder Spigt werden voorts ontvangen door het voltallige bestuur van de stadsdeelraad Conchalí, een achterstandswijk van Santiago met 150.000 inwoners. Gesproken werd over problemen als de hoge werkloosheid (30%), huiselijk geweld, schooluitval, tienerzwangerschappen, hangjongeren drugsoverlast en criminaliteit. De intentie is uitgesproken elkaar te blijven informeren over ontwikkelingen op deze beleidsterreinen en de oplossingen die de beide steden vinden.

Beurzen voor jonge Chilenen enthousiast ontvangen De gemeente Dordrecht wil een vervolg geven aan de culturele samenwerking tussen Santiago en Dordrecht in de vorm van twee beurzen voor jonge Chilenen. Een jonge Chileense auteur wordt uitgenodigd als `writer in residence' een drietal maanden in Dordrecht te wonen en daarover een novelle te schrijven. Een student op het gebied van Hollandse schilderkunst/geschiedenis wordt in de gelegenheid gesteld enige maanden een leerstage te doen in het Dordrechts Museum en het Stadsarchief in het kader van een project over watervloeden, zoals de Elisabethsvloed, in Dordrecht en omgeving. Het project moet resulteren in een tentoonstelling over dit onderwerp. De bezoeken aan het Nationale Bureau voor Bibliotheken, Archieven en Musea, aan de Faculteiten Kunstgeschiedenis van de Universidad Catolica en van de Universiteit van Chili, de Nationale Culturele Divisie, beoogden vooral contacten te leggen ten behoeve van de selectie van kandidaten voor de beurzen. Beide voorstellen zijn met groot enthousiasme ontvangen en verwacht wordt dat in de komende weken duidelijk zal worden welke kandidaten worden voorgedragen.

Deel: ' Dordrecht blikt tevreden terug op bezoek Santiago de Chili '
Lees ook