Bureau Drechtsteden


Persbericht

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid wijst uit:
Drechtstedenlingen voelen zich redelijk prettig in woonomgeving

Gemiddeld genomen is het redelijk gesteld met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten van Alblasserdam, 's-Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van het Drechtstedenbestuur. Het algemene oordeel van inwoners over hun buurt is gemiddeld een 8 (op een schaal van 1 tot 10). De veiligheid in de buurten krijgt gemiddeld het rapportcijfer 7,1.

Ruim 4.600 inwoners vulden in het najaar van 2002 een schriftelijke enquête in met vragen over de leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijke en sociale participatie in de regio. De inwoners van Dordrecht ontvingen geen enquête, omdat in deze gemeente reeds eerder een dergelijk onderzoek was verricht.

Leefbaarheid
De leefbaarheid in de buurt en de woonomgeving worden gemiddeld gewaardeerd met een 7,2. Tegelijkertijd blijken veel inwoners de verloedering van de buurt (bekladding, vernieling, hondenpoep op straat enz.) als een probleem te ervaren. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het terugdringen van de verkeersoverlast moet volgens de meeste respondenten als eerste worden aangepakt.

Veiligheid en participatie
Het merendeel van de respondenten voelt zich over het algemeen veilig in en om het huis. Slechts 1% voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt. 25% is wel eens slachtoffer geweest van vernieling aan of diefstal van de auto. Verschillende buurten en wijken in Zwijndrecht, zoals Kort-Ambacht en Meerdervoort, scoren het minst in de veiligheidsenquête.

Tot slot blijkt uit vragen over sociale contacten en deelname aan het maatschappelijk leven dat met name zelfstandig wonende ouderen relatief weinig gebruik maken van voorzieningen zoals bibliotheken en buurthuizen. 11 % van de allochtonen geeft aan onvoldoende contacten te hebben en 8% voelt zich regelmatig eenzaam.

Vergeleken met Dordrecht
Zowel wat betreft leefbaarheid als veiligheid scoren de overige Drechtsteden beter dan Dordrecht. In Dordrecht zijn de problemen in wijken als Krispijn en Wielwijk beduidend groter. Alleen in de wijk Kort-Ambacht in Zwijndrecht zijn de problemen op onderdelen vergelijkbaar met die in Wielwijk. Maar ook in de rest van de Drechtsteden zijn er belangrijke aandachtspunten zoals verloedering, verkeersonveiligheid en -overlast, dreiging (bedreiging, openbare dronkenschap, drugsoverlast enz.), vermogensdelicten en onvoldoende voorzieningen voor jongeren en speelmogelijkheden.

Nulmeting
Het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid in de Drechtsteden 2002 is een nulmeting van de huidige situatie in de regio. Over enkele jaren wordt de situatie opnieuw gemeten. Zo kan worden gemeten wat de effecten zijn van samenwerking in de Drechtsteden. Deze manier van monitoren past binnen het GSB-experiment van de Drechtsteden. In dat experiment maken de Drechtsteden zich de aanpak van het Grote Steden Beleid (GSB) eigen. Door resultaatgericht en integraal te werken verwachten de Drechtsteden de stedelijke problemen beter aan te kunnen pakken.

Dordrecht, 17 februari 2003

Deel: ' Drechtstedenlingen voelen zich redelijk prettig in woonomgeving '
Lees ook