Socialistische Partij

Druk SP dwingt snelle oplossing huursubsidieproblemen af


03-02-2003 * De Tweede-Kamerfractie van de SP is tevreden dat minister Kamp van Volkshuisvesting de problemen op zijn ministerie met de uitvoering van de huursubsidieregeling onder controle heeft. SP-Kamerlid Piet de Ruiter trok in mei 2002 als eerste aan de bel toen huurders in de problemen dreigden te komen.

Door de reorganisatie van de huursubsidie-uitvoering bij het ministerie ontstond een behoorlijke chaos in de uitvoering. Nadat toenmalig staatssecretaris Remkes de problemen enkele maanden gebagattelliseerd had, besloot zijn opvolger Henk Kamp, mede op aandringen van de SP, om het roer om te gooien en intern orde op zaken te stellen.

Kamp meldt nu in een brief aan de Kamer ook dat de 300 regionaal gespreide klantcontactpunten voor de huursubsidieaanvragers per mei a.s. operationeel zullen zijn. Daarmee voert hij een SP-motie van De Ruiter uit, die constateerde dat veel van de problemen door de reorganisatie terug te voeren waren op het wegvallen van het directe contact tussen huursubsidieaanvrager en formulierinvuller.

De SP blijft overigens van mening dat het ministerie schade zou moeten vergoeden aan de tienduizenden huurders die sinds 1 juli - soms meer dan een half jaar - op hun geld hebben moeten wachten. Dat zou tevens een goede stok achter de deur zijn om herhaling van de problemen te voorkomen.


Deel: ' Druk SP dwingt snelle oplossing huursubsidieproblemen af '
Lees ook