Jaarresultaten - 14/03/2003

Duvel - Geconsolideerde omzet stijgt tot 58,1 miljoen

PERSBERICHT
Onder EMBARGO tot 13 maart 2003, 17u.40
Puurs, 13 maart 2003
1/6
Jaarresultaten 2002
Geconsolideerde omzet stijgt tot 58,1 miljoen
1. Kerncijfers
(tabel geconsolideerde kerncijfers 2002 in bijlage)
* Een geconsolideerde omzet van 58,1 miljoen ten opzichte van 52,5 miljoen in vorig boekjaar
* Een resultaat na belastingen (aandeel groep) van 5,9 miljoen ten overstaan van 5,4 miljoen vorige boekjaar

* Een courante nettowinst van 6,8 miljoen tegenover 6,8 miljoen vorig boekjaar.
* Een bruto operationele cashflow van 16,4 miljoen ten opzichte van 15,9 miljoen vorig boekjaar.

Duvel Moortgat heeft een goed jaar achter de rug. De initiatieven genomen tijdens de vorige jaren om de verdere uitbouw van de groep te verzekeren, hebben in 2002 resultaat opgeleverd.

2. Commentaren
De geconsolideerde omzet van brouwerijgroep Duvel Moortgat stijgt in het boekjaar 2002 effectief met 10,5 % tot 58,1 miljoen . Deze groei, die zich in alle prioritaire markten doorzet, is uitsluitend toe te schrijven aan interne groei. De bedrijfsopbrengsten stijgen met 10,6 % tot 59,5 miljoen . De financile kortingen worden vanaf dit boekjaar verwerkt onder de financile kosten en niet meer in mindering gebracht van de omzet. Omwille van de vergelijkbaarheid werden de cijfers van voorgaand jaar dienovereenkomstig aangepast met 891.000 . Vr deze aanpassing bedraagt de groei ten opzichte van de in 2001 gepubliceerde cijfers 12,4% De bruto operationele cash flow (EBITDA) stijgt met 2,9% tot 16,4 miljoen . Het geconsolideerde bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 10,8 miljoen of een daling met 3,6% in vergelijking met vorig boekjaar. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging met 13,9 % van de afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn op hun beurt het gevolg van de 12,6 miljoen in gebruik genomen investeringen in o.a. de filtratiekring, de waterzuivering, een aantal horecapanden en een nieuw kantoorgebouw.

De courante nettowinst blijft nagenoeg stabiel op 6,8 miljoen

De courante cashflow stijgt met 7,29% tot 12 miljoen .

De uitzonderlijke resultaten bestaan voornamelijk uit een waardevermindering op het tegoed bij het minderheidsbelang in Bouillon Racine te Parijs en de opzegvergoeding voor de distributieovereenkomst met de Oost-amerikaanse invoerder.

Het resultaat na belasting (aandeel groep) bedraagt 5,9 miljoen EUR en stijgt met 10,7% ten opzichte van vorig boekjaar.
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen het bruto dividend op te trekken tot 0,5 per aandeel. Dit stemt overeen met een pay-out ratio van 39.05 % (38,8 % in 2001) van de courante netto winst.

PERSBERICHT
Onder EMBARGO tot 13 maart 2003, 17u.40
Puurs, 13 maart 2003
2/6
3. Activiteitenverslag
Duvel Moortgat heeft in 2002 een opmerkelijke prestatie geleverd in een macro-economische omgeving, die vooral gekenmerkt werd door een dalend consumentenvertrouwen en een toenemende economische recessie. De groei van Duvel Moortgat staat ook lijnrecht tegenover het licht dalend bierverbruik in Belgi en in een aantal Europese landen. Verkoop per merk
De verkoopvolumes van de voornaamste biermerken van de groep kennen een betekenisvolle stijging ten opzichte van vorig boekjaar: de verkoop van Duvel stijgt globaal met 8 %, waardoor de groep tijdens het boekjaar 2002 in totaal 2.836.689 kratten of 68.080.536 flesjes Duvel heeft verkocht. De verkopen van Maredsous en van de pilsbieren stijgen respectievelijk met 17 % en 6 %. De verkoop van de Bernard-bieren stijgt met 15 % en dit in het eerste jaar na de acquisitie van de Tsjechische brouwerij. Alleen Passendale, dat hoofdzakelijk nationaal verdeeld wordt, boekt een lichte achteruitgang met 2 %. De verkoop van de vruchtensappen Freya handhaaft zich op het niveau van vorig boekjaar.
Verkopen per markt
Op de Belgische markt stijgt het verkoopvolume van Duvel Moortgat NV met 7,8 %. Uit de gegevens van de Confederatie van Belgische Brouwers blijkt dat de tendens van het stijgend thuisverbruik en van het dalend horecaverbruik zich verder zet. Duvel Moortgat gaat echter in tegen deze trend door zowel in het horecasegment als in de Belgische grootdistributie een mooie stijging te realiseren. Dit is vooral te danken aan de prestatie van het merk Duvel, dat steunt op een extreme gehechtheid van de consument ten opzichte van het merk en ondertussen ook een breder publiek aanspreekt.
In Nederland stijgt de verkoop lichtjes met 1,3 %, ondanks een tijdelijke vertraging in het segment van de speciaalbieren. Deze vertraging is het gevolg van een aantal prijsstijgingen in de horeca, veroorzaakt door de introductie van de Euro en de stijging van de accijnzen. Door de inspanningen van haar lokale verkoopteams en haar geslaagde verkoopacties in de distributiesector, heeft Duvel Moortgat beter gepresteerd dan de markt.
In Frankrijk hebben de geleverde inspanningen tijdens vorig boekjaar hun vruchten afgeworpen: de verkoopvolumes stijgen er met 11,6 %. Dit is voornamelijk te danken aan de goede prestaties van de nieuwe verkooporganisatie, die opgebouwd werd rond Duvel Moortgat France (Lyon), het logistiek platform "Groupement des Bires Spciales" (Lille), de nieuwe merchandisingploeg FVS en een aantal commercile akkoorden met belangrijke spelers op de Franse markt . Duvel wordt niet getroffen door de nieuwe Franse taks op bier met een alcoholpercentage van meer dan 8.5 % alc.vol. In Groot-Brittanni groeit Duvel met 30,8 %. Dit is reeds het vijfde jaar op rij dat het verkoopvolume van Duvel stijgt op de Britse markt. Dit is vooral te danken aan de verhoogde commercile inspanningen en de toenemende interesse van de Britse consument voor de Belgische speciaalbieren. In de USA stijgen de volumes met 20,6 %. In de Verenigde Staten van Amerika heeft de groep de distributierechten van Duvel voor de Oostkust overgenomen en haar deelname in Belme Inc. (Brewery Ommegang) opgetrokken tot 100 %. Daarmee opereert Duvel Moortgat in de twee meest dynamische biersegmenten van de Verenigde Staten, namelijk de importmarkt van Belgische speciaalbieren en de markt van de plaatselijke artisanale premiumbieren. Om te anticiperen op de PERSBERICHT
Onder EMBARGO tot 13 maart 2003, 17u.40
Puurs, 13 maart 2003
3/6
verwachte groei, zal Duvel Moortgat zich in 2003 toeleggen op de optimalisering van haar verkoop aan de Oostkust en op uitbreiding van de productiecapaciteit van Brewery Ommegang. In Tsjechi stijgen de verkoopvolumes van brouwerij Bernard met 15 % ondanks het doorvoeren van een prijsstijging van 7 % in april 2002. De strategische keuze om, met communicatie en distributie, de marktpositie van Bernard in het segment van de premiumbieren geleidelijk uit te bouwen heeft dus duidelijk een positieve impact op de verkopen. Ook hier heeft Duvel Moortgat haar distributie versterkt door het afsluiten van brouwerijcontracten met horecazaken. De totaliteit van alle buitenlandse activiteiten van de groep bedragen vandaag meer dan 30 % van het totale verkoopvolume van de groep.
12,6 miljoen investeringen in functie van verdere groei De aanpassings- en uitbreidingswerken aan de bestaande waterzuiveringsinstallatie werden beindigd in 2002. Door de omvorming tot een gemengd aroob/anaroob systeem met aangepaste slibbehandeling, heeft het geproduceerde slib nu een hoger droge stofgehalte, is compacter in volume en kan het beter afgezet worden als bodemverbeteraar voor de landbouw. De nieuwe filtratiekring (het procesgedeelte na lagering tot en met de opslag in helderbiertanks) werd opgestart in het voorjaar van 2002 en volledig gentegreerd in het centraal sturingssysteem van de brouwerij. Door deze nieuwe filtratielijn is de capaciteit opgevoerd van 290.000 Hl tot 550.000 Hl per jaar.
De nieuwe hoofdzetel is sinds het najaar van 2002 in gebruik genomen. Door de uitbreiding van de productie werd in 2002 eveneens gestart met de bouw van een nieuw magazijn van 2.000m om de opslagcapaciteit van afgewerkte producten uit te breiden. 4. Toekomstperspectieven
In 2003 zal Duvel Moortgat de verkoop van zijn merken op zijn prioritaire markten op gefocuste wijze verder uitbouwen. Onder voorbehoud van negatieve macro-economische en politieke ontwikkelingen, zullen de gelegde fundamenten en verdere inspanningen op commercieel en productievlak de groep toelaten de gestage groei van de vorige jaren verder te zetten. De eerste fase van de nieuwe bottelarij, met een nominale capaciteit van 55.000 flessen per uur, is in maart 2003 afgewerkt en in gebruik genomen. De tweede fase, een multifunctionele verpakkingslijn, gekoppeld aan nieuwe kratten en flessen zal in het najaar operationeel zijn. De totale investering bedraagt meer dan 10 miljoen . Het zal de groep toelaten om beter en sneller in te spelen op de stijgende verkopen en verhoogde vraag naar verpakkingsdiversificatie. Over Duvel Moortgat
Duvel Moortgat, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1871, is een onafhankelijke producent van authentieke speciaalbieren en vers kwaliteitssap. De groep wordt wereldwijd beschouwd als de referentie bij uitstek in het segment van de hoge gistingsbieren en heeft deze dominante positie vooral te danken aan haar succesbier Duvel.
Als pionier in gistings- en hergistingstechnieken groeide Duvel Moortgat in Belgi niet alleen uit tot de 6de grootste brouwerijgroep, maar vooral tot de absolute marktleider in termen van operationele PERSBERICHT
Onder EMBARGO tot 13 maart 2003, 17u.40
Puurs, 13 maart 2003
4/6
rentabiliteit. In het boekjaar 2002 realiseren de 223 medewerkers van de groep Duvel Moortgat een geconsolideerde omzet van 58,1 miljoen , waarvan 76 % uitsluitend voortvloeit uit de verkoop van Duvel.
Verklaring van de commissaris over de geconsolideerde jaarresultaten 2002. De commissaris, Guy De Roover heeft bevestigd dat de in het communiqu opgenomen boekhoudkundige informatie geen aanleiding geeft tot enig voorbehoud van zijn kant en overeenstemt met de door de Raad van Bestuur vastgestelde geconsolideerde jaarrekening. Guy De Roover
Commissaris
Kalender 2003
Jaarvergadering 2002: 28/04/2003
Betaalbaarstelling dividend: 1ste helft juni 2003
Bekendmaking halfjaarresultaten 2003: 1ste helft september 2003. Jaarvergadering 2003: 26 april 2004
Bijkomende inlichtingen:
Michel Moortgat
Afgevaardigd Bestuurder
Breendonkdorp 58
2870 Puurs
Tel. : 03/860.94.00
Fax: 03/886.46.22
Internet: www.duvel.be
E-mail: investeerders@duvel.be
PERSBERICHT
Onder EMBARGO tot 13 maart 2003, 17u.40
Puurs, 13 maart 2003
5/6
Duvel Moortgat NV
Geconsolideerde kerncijfers 2002
Duvel MoortgatDuvel Moortgat
geconsolideerd geconsolideerd
2001 2002
in 000 (5) In 000
Bedrijfsopbrengsten 53.836 59.552
Netto omzet 52.546 58.074
Bedrijfsresultaat (EBIT) 11.159 10.756
Financieel resultaat -525 -799
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 10.634 9.957 Uitzonderlijk resultaat -989 -785
Resultaat voor belastingen 9.645 9.172
Resultaat van vermogensmutatiemethode -92 386
Resultaat na belastingen (aandeel groep) 5.379 5.954 Resultaat na belastingen (aandeel derden) -47 -41
EBITA (1) 11.507 11.185
Courante netto winst (2) 6.767 6.799
Afschrijvingen 4.401 5.014
Afschrijvingen op consolidatiegoodwill 348 429
Belastingen op het resultaat 4.215 3.587
Bruto operationele cashflow (EBITDA)(3) 15.935 16.398 Courante cashflow (4) 11.195 12.011
31-12-2001 31-12-2002
in 000 in 000
Balanstotaal 68.153 74.127
Eigen vermogen(na dividend) 47.422 50.314
Belangen van derden -8 -50
Liquide middelen en geldbeleggingen 13.360 11.257
Gegevens per aandeel
aantal aandelen 5.341.390 5.341.390
Courante netto-winst (2) 1,27 1,27
Resultaat na belastingen 1,01 1,11
Courante cashflow (4) 2,10 2,25
(1) EBITA Bedrijfsresultaat + afschrijvingen op
consolidatiegoodwill
(2) Courante netto winst Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening + afschrijving op consolidatiegoodwill - belasting
van het boekjaar
PERSBERICHT
Onder EMBARGO tot 13 maart 2003, 17u.40
Puurs, 13 maart 2003
6/6
(3) Bruto operationele cashflow
(EBITDA)
Bedrijfsresultaat + afschrijvingen +
voorzieningen risico's en kosten

+ waardeverminderingen + afschrijving op
consolidatieverschillen
(4) Courante cash flow Courante netto winst + afschrijvingen + voorzieningen risico's en kosten +
waardeverminderingen
(5) De kortingen (die enkel worden toegestaan indien de betalingstermijnen worden gerespecteerd) worden vanaf dit boekjaar verwerkt onder de financile kosten en niet meer in mindering gebracht van de omzet. Omwille van de vergelijkbaarheid werden de cijfers van voorgaand jaar dienovereenkomstig aangepast met 891.354 . (6) De degressieve afschrijving die bij Duvel Moortgat nv, overeenkomstig de geldende fiscale voorschriften, wordt toegepast werd ongedaan gemaakt in de consolidatie. Dit resulteerde in een effect van 752.000 (Voor 2001 was dit 358.000)

Bron: Duvel
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Duvel - Geconsolideerde omzet stijgt tot 58,1 miljoen '
Lees ook