Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezoek Europese Commissaris Barnier

Donderdag 27 september brengen Europees Commissaris voor Regionaal beleid, Barnier en minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid een bezoek aan een aantal stadsvernieuwingprojecten in Amsterdam. Het bezoek vindt plaats in het kader van het grotestedenbeleid en het Europese subsidieprogramma URBAN. Voor de periode 2000-2006 heeft de Europese Commissie in totaal 28 miljoen euro aan Nederland ter beschikking gesteld. Naast de twee grote steden Amsterdam en Rotterdam komt dit keer ook Heerlen als middel grote gemeente uit het grotestedenbeleid hiervoor in aanmerking. Barnier zal de beschikkingen op de drie Europese URBAN II programma's aan het einde van het bezoek officieel ondertekenen en overhandigen aan Van Boxtel en de betrokken wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Heerlen. Nederland is de eerste lidstaat in de Europese Unie die op deze korte termijn al haar URBAN beschikkingen tegelijkertijd zal ontvangen.

De beschikkingen zijn een officiële goedkeuring en een startsein voor de steden om het Europees geld uit te geven. Hiermee kunnen de steden projecten uitvoeren die de sociaal-economische structuur van de stad verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan stimulering lokale bedrijvigheid, toeleiding van bewoners naar de arbeidsmarkt of verbetering van het lokale milieu. Het bijzondere van URBAN projecten is dat deze een innovatief karakter moeten hebben die een voorbeeldwerking hebben voor het Nederlandse grotestedenbeleid. Het Kenniscentrum Grotestedenbeleid zal een rol spelen in het uitdragen van best practices die met URBAN zijn opgedaan, zodat ook andere steden in Nederland van deze ervaring kunnen profiteren.

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om zowel het werkbezoek als de ondertekening van de beschikkingen bij te wonen.

Deel: ' EC - commissaris Barnier bekijkt stadsvernieuwingsprojecten '
Lees ook