Katholieke Universiteit Nijmegen


1e diploma´s studenten Nijmegen Graduate School of Theology

In aanwezigheid van kardinaal Simonis zal op dinsdag 9 juli 2002 de Faculteit der Theologie van de KU Nijmegen de eerste diploma's uitreiken aan studenten van de masteropleiding Intercultural Theology van de Graduate School of Theology.

Twee jaar geleden is de faculteit dit Engelstalige tweejarige programma voor studenten uit de Derde Wereld en Oost Europa gestart. Aan negentien van de 21 studenten die toen begonnen zijn wordt een diploma uitgereikt (14 masters, 5 certificaten). Daarnaast heeft de Graduate School nog een vierjarig PHD (doctoraal) programma, waarin destijds acht studenten zijn gestart. In 2001 zijn in het totaal 22 studenten gestart en in september 2002 zullen dat er rond de dertig zijn.

Ook de andere opleidingen van de faculteit (theologie, pastorale studies, religiestudies en master spiritualiteit) krijgen te maken met een stijgend aantal studenten. In het totaal zullen meer dan honderd studenten in september met een van de opleidingen van de faculteit starten.

Uitreiking diploma´s:
Dinsdag 9 juli, 13.30 uur Senaatszaal, Comeniuslaan 2 Meer informatie: Ignace de Haes, voorlichter Faculteit der Theologie, tel: 024-3611448, email: i.dehaes@theo.kun.nl

Graduation Ceremony
13.30 uur Welcome
Dr. J. Peters, vice-president of the Catholic University Nijmegen

13.40 uur The Nijmegen Program in Intercultural Theology, dr. J.A. van der Ven, Dean of the Faculty of Theology

14.00 uur The Relevance of the Nijmegen Program in Intercultural Theology, Sr. Miranda van Kleef, Member of the Board of the International Congregation Sister of Charity of Jesus and Mary, Mother of Good Succour in Schijndel

14.10 uur Presenting of the master's diplomas, dr. J. Siemerink, Chair of the Examination Board

14.40 uur Response by one of the students

Religious Celebration
Location: Studentenkerk ( Erasmuslaan 15, Nijmegen) 15.00 uur Introduction of the Theme Science and Wisdom, prof. R. van Rossum, Rector of Nijmegen College.

* Prayers, Reading from the Bible, Meditation, Adrianus Cardinal Simonis, Chancellor of the Faculty of Theology

* Intercessions, Choir, Robert Voogdgeert conducting, Blessing

Reception
Location: Huize Heijendael (Kasteeltje, Geert Grooteplein 9 16.00 uur Welcome, dr. P. Valkenberg, director of Education of the Faculty of Theology and Dr. Fr. Wijsen, Director of the Graduate School of Theology

1-7-2002


Deel: ' Eerste diploma´s studenten Nijmegen Graduate School of Theology '
Lees ook