Ingezonden persbericht


-

Persbericht -

Eigen geld: een wijd verspreid fenomeen

Afgelopen week werd bekend dat de Nederlandsche Bank een onderzoek instelt naar de Raam, de door Mahirishi Mahesh Yogi ingestelde munteenheid.
De Mahirishi haakt hierbij in op een wereldwijde ontwikkeling, die steeds grotere vormen aanneemt.

Mervyn King, de vice-president van de Bank of England, kondigde al eerder het einde aan van het geldsysteem, zoals wij dat nu kennen. Volgens King zal door staten en banken gegarandeerd geld steeds meer moeten concurreren met andere vormen van verrekening en waardedekking. Zo wordt de wereld weer een ruileconomie.

Deze ontwikkeling is op dit moment al volop gaande in Zuid-Amerika, onder andere in Brazilië, Uruguay en El Salvaldor. Maar het bekendste voorbeeld is het Trueque-netwerk in Argentinië, waaraan op dit moment meer dan vijf miljoen mensen actief meedoen. De créditos, die de vele ruilknooppunten van Trueque uitgeven, circuleren in alle lagen van de bevolking: onder andere onder artsen, kappers, taxichauffeurs, reisbureaus, advocaten, marktkooplieden, webdesigners en hotelhouders. Sommige gemeenten accepteren zelfs belastingbetalingen in crédito's.

In Nederland kennen we al ruim tien jaar LETS: lokale ruilsystemen waarin mensen onderling goederen en diensten ruilen tegen een eigen ruileenheid. Inmiddels bestaan er ongeveer honderd ruilkringen van Maastricht tot Groningen. En in vele andere landen bestaan allerlei vormen van lokaal geld dat van hand tot hand gaat.

Strohalm is betrokken bij een aantal van deze initiatieven en bouwt momenteel op diverse plaatsen in de wereld aan een op een eigen ruileenheid gebaseerd handelsnetwerk van consumenten en bedrijven.

In onze nieuwste publicatie Arm door Geld beschrijven we de laatste stand van zaken en laten we zien welke perspectieven deze nieuwe ontwikkeling biedt.
Ook op onze website kunt u veel informatie hierover vinden: { HYPERLINK https://www.strohalm.nl }www.strohalm.nl.

Strohalm, Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht.
{ HYPERLINK https://www.strohalm.nl }www.strohalm.nl. Tel: 030 2 314 314. Contactpersoon: Guus Peterse. Mocht u aan Arm door Geld een bespreking willen wijden, dan kunt u bij ons een recensie-exemplaar aanvragen.

Deel: ' Eigen geld een wijd verspreid fenomeen '
Lees ook