European Commission

IP/02/1035

Brussel, 11. juli 2002

Effectenbelasting: Commissie daagt België voor Hof van Justitie

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie te dagen in verband met de taks op de beursverrichtingen" en de taks op de aflevering van effecten aan toonder". Volgens de Commissie zijn deze belastingen op de uitgifte van nieuwe effecten in strijd met Richtlijn 69/335/EEG van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. Deze richtlijn harmoniseert de kapitaalrechten die van toepassing zijn op kapitaalvennootschappen, verbiedt om discriminatie te voorkomen het heffen van zegelrechten op effecten die kapitaal, aandelen of obligaties vertegenwoordigen en maakt een einde aan dubbele belastingheffing en belemmeringen voor het verkeer van kapitaal binnen de gemeenschappelijke markt.

België heft een belasting op beursverrichtingen met betrekking tot de inschrijving op effecten in België, zoals de inschrijving op aandelen van beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen uit België en andere lidstaten, en de inschrijving op emissies van leningen. Ook wordt een belasting geheven op de aflevering van effecten aan toonder, wanneer het gaat om Belgische of buitenlandse overheidsleningen. Deze twee belastingen zijn zowel van toepassing op de initiële uitgifte van effecten als op latere transacties met betrekking tot bestaande effecten.

Volgens de Commissie zijn deze heffingen in strijd met artikel 11 van Richtlijn 69/335/EEG, dat het heffen van zegelrecht verbiedt op nieuwe effecten die kapitaal of aandelen vertegenwoordigen en op leningen, met inbegrip van renten, die zijn afgesloten tegen uitgifte van obligaties of andere verhandelbare effecten.

De Commissie heeft de Belgische autoriteiten op 26 januari 2000 door middel van een met redenen omkleed advies" (de tweede fase van de procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht, artikel 226 van het EG-verdrag) officieel verzocht de wetgeving te wijzigen. De Belgische autoriteiten zijn op dit verzoek niet ingegaan.

De meest recente gegevens over proceduress tegen de lidstaten wegens schending zijn te vinden op de volgende website:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.h tm

Deel: ' EU daagt België voor Hof van Justitie '
Lees ook