Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

Europees akkoord over bescherming bossen

EUROPEES AKKOORD OVER BESCHERMING BOSSEN

Er komt nieuwe Europese wetgeving om de Europese bossen beter te beschermen. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar om de effecten van luchtvervuiling, bosbrand, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit voor de Europese bossen in beeld te brengen.
Dit hebben de Europese ministers van milieu vandaag in Brussel besloten.

Staatssecretaris Van Geel is verheugd met het nieuwe Europese iniatief. Gemeenschappelijke actie vindt hij van essentieel belang om de Europese bossen te beschermen. Luchtverontreiniging en klimaatverandering stoppen immers niet bij de nationale grenzen.

Het nieuwe wetsvoorstel is een uitbreiding van eerdere wetgeving dat alleen betrekking had op de effecten van bosbranden en luchtvervuiling. Staatssecretaris Van Geel vindt het positief dat de regeling wordt uitgebreid en dat nu ook de effecten van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit worden meegenomen.

Er komt nieuwe Europese wetgeving om de Europese bossen beter te beschermen. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar om de effecten van luchtvervuiling, bosbrand, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit voor de Europese bossen in beeld te brengen.
Dit hebben de Europese ministers van milieu vandaag in Brussel besloten.

Staatssecretaris Van Geel is verheugd met het nieuwe Europese iniatief. Gemeenschappelijke actie vindt hij van essentieel belang om de Europese bossen te beschermen. Luchtverontreiniging en klimaatverandering stoppen immers niet bij de nationale grenzen.

Het nieuwe wetsvoorstel is een uitbreiding van eerdere wetgeving dat alleen betrekking had op de effecten van bosbranden en luchtvervuiling. Staatssecretaris Van Geel vindt het positief dat de regeling wordt uitgebreid en dat nu ook de effecten van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit worden meegenomen.

Voor informatie:
Babette Graeber
persvoorlichting VROM
06-53660361

04 mrt 03 20:35

Deel: ' Europees akkoord over bescherming bossen '
Lees ook