Gemeente Amsterdam

Ex-ambtenaar bouwfraude geïdentificeerd
21 februari 2003 - stadsdeel de Baarsjes
Onderzoek van het gemeentelijke Bureau Integriteit heeft uitgewezen dat een ex-ambtenaar van De Baarsjes tien jaar geleden het geraamde budget voor een mechanische bestrating voortijdig heeft doorgegeven aan aannemer HWZ/HBG.

Tijdens de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid heeft B. ter Hoeve (HWZ/HBG) bij een verhoor op 2 september 2002 verklaard dat hij indertijd ramingen van stadsdeel De Baarsjes had ontvangen. Het stadsdeel heeft meteen daarop Bureau Integriteit verzocht deze verklaring te onderzoeken.

Sanctie

De Baarsjes beoordeelt het voortijdig doorgeven van ramingen als zeer ernstig plichtsverzuim. Het stadsdeel hanteert strikt de regel dat plichtsverzuim bestraft wordt met zware disciplinaire maatregelen en doet bovendien aangifte van de politie bij strafbare feiten. In de onderzochte kwestie naar aanleiding van de parlementaire enquête kan De Baarsjes als werkgever echter geen disciplinaire straf geven, omdat het een ex-werknemer betreft. Ook aangifte bij de politie is zinloos, doordat het recht op strafvervolging verjaard is.

Preventie

Integriteit is in De Baarsjes een professionele kwaliteit waarop ambtenaren periodiek beoordeeld worden. Ter bevestiging van de speciale status die de ambtenaar in publieke dienst is toevertrouwd, leggen ambtenaren bij De Baarsjes sinds kort de ambtseed af, waarbij zij persoonlijk en in bijzijn van hun collegas verklaren en beloven zich eerlijk, getrouw en nauwgezet te gedragen. Externe medewerkers, zoals gedetacheerden, stagiairs en uitzendkrachten ondertekenen op hun eerste werkdag de gemeentelijke Geheimhoudingsverklaring. Dit jaar organiseert het stadsdeel in samenwerking met het Bureau Integriteit voor alle ambtenaren dilemmatrainingen.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Ex-ambtenaar bouwfraude in Amsterdam geïdentificeerd '
Lees ook