STICHTING HOUT EN MEUBEL

Persbericht

Woerden, 17 juni 2002

Exameninstelling SH&M behaalt kwaliteitscertificaat

De exameninstelling SH&M Externe Legitimering heeft het lang verwachte kwaliteitszorgcertificaat binnengehaald. De instelling, aangestuurd door de sociale partners in de houthandel, de timmerindustrie en de meubelindustrie voldoet nu aan de norm ISO 9002-1994. Dit certificaat geeft aan dat de organisatie, haar werk adequaat en volgens hoge kwalitatieve normen uitvoert.

Bevoegde instelling
De kwaliteitsbewakende taken van SH&M Externe Legitimering zijn gericht op alle regionale opleidingencentra en vakscholen die middelbare beroepsopleidingen voor de hout- en meubelsector verzorgen. Deze scholen zijn, net als alle andere onderwijsinstellingen, wettelijk verplicht om de examenprocedures en een belangrijk deel van de toetsen extern te laten legitimeren. Alleen een door de overheid bevoegde instelling mag die controlerende functie verrichten. SH&M Externe Legitimering is sinds 1997 zo'n bevoegde instelling en verricht haar werkzaamheden vanuit het kantoorpand van Stichting Hout & Meubel in Woerden.

Onderwijsinspectie tevreden
Het spreekt voor zich dat de instelling aan hoge kwaliteitsnormen moet voldoen. Door de medewerkers is dan ook continu gewerkt aan verbetering en optimalisatie van het kwaliteitszorgsysteem. Al in november 2000 constateerde de onderwijsinspectie dat de taken op een zeer deugdelijke wijze worden uitgevoerd. Maar de exameninstelling wilde ook voldoen aan de norm ISO 9002-1994. Om het bijbehorende certificaat te verkrijgen, zijn de handboeken en de uitvoering van de procedures door een extern bureau beoordeeld. De positieve voordracht door dit bureau leverde het kwaliteitscertificaat op.

Einde bericht

Zoekwoorden:

Deel: ' Exameninstelling SH&M behaalt kwaliteitscertificaat '
Lees ook