Gemeente Den Haag

2003-02-11: Forse investering in toeristische marketing en evenementen


---

Het college van B&W stelt voor aan de Stichting Den Haag Marketing en Events een bedrag van ruim 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de toeristische marketing en de organisatie van evenementen in 2003. Dit is bijna een verdubbeling van het budget dat de afgelopen vier jaar jaarlijks ging naar de voorganger van Marketing en Events de Stichting Promotie Den Haag. De investering is met name bedoeld om nieuwe evenementen in de stad te ontwikkelen.

Om onderscheidend te zijn, is gekozen voor de volgende speerpunten :
- Kust (strand en haven)

- Den Haag, stad van recht, vrede en veiligheid
- Koninklijk/Regering

Daarnaast staan bij de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid de volgende thema`s en doelgroepen centraal : sport/recreatie, multicultureel, kids, jongeren, pop, cultuur en groen. Ook geldt dat evenementen flexibeler moeten worden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, of gewenste veranderingen.

De lijst van evenementen wordt aangevoerd door KoninginneNach, Parkpop en het Internationaal Vuurwerkfestival, die een internationale uitstraling hebben. North Sea Jazz en de Beeldententoonstelling Lange Voorhout, die dat ook hebben, worden overigens uit aparte bronnen gesubsidieerd. Nationale evenementen zijn Concert by the Sea, het Vliegerfeest, het Sandsculpturefestival, Vlaggetjesdag en Ride for the roses.
Naast deze bestaande evenementen worden er nieuwe evenementen ontwikkeld op het terrein van jongeren, op het gebied van Den Haag als Koninklijke stad en op het vlak van strand, haven en sport. Vooruitlopend op de viering van 100 jaar Scheveningen Haven in 2004 wordt thans reeds geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een beach-stadion ter hoogte van het
Noordelijk Havenhoofd, ten behoeve van activiteiten op het gebied van sport, entertainment en cultuur.
Daarnaast wordt voor de uitvoering van het Binnenhof Festival 90.000,- beschikbaar gesteld, terwijl voor het Haschiba festival en het promotie- en evenementenplan van de Binnenstad 136.000,- wordt gereserveerd.

last update: 12-2-2003 14:50:41 ;pag.: 18537; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Forse investering in toeristische marketing en evenementen in Den Haag '
Lees ook