Provincie Utrecht

Persbericht

Nu voor gedeputeerden, straks ook voor statenleden?

Gedragscode gedeputeerde staten

18-3-2003
Of nieuwe nevenfuncties voor leden van gedeputeerde staten aanvaardbaar zijn, wordt van geval tot geval beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Het college besluit over de functie die voortvloeien uit de bestuurlijke functie, het betreffende collegelid besluit zelf over de functies die los staan van de functie van dagelijks bestuurder van de provincie. In alle gevallen wordt de voorgenomen nieuwe nevenfunctie op basis van een advies van de griffier besproken in het college van gedeputeerde staten.

De beoordeling van nevenfuncties is een van de zaken die geregeld zijn in een gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht. Het gaat vooral om een serie gedragsregels met bestuurlijke en politieke relevantie. Het geheel staat in het teken van de term integriteit. Onderwerpen als het voorkomen van belangenverstrengeling, het omgaan met informatie, het al dan niet aannemen van geschenken, de regels rond excursies, studiereizen , evenementen en diners en ook het gebruik van creditcards en van andere provinciale voorzieningen komen aan de orde.

Het college heeft de regels eind vorig jaar vastgesteld, maar volgens de wet dualisering is het de bedoeling dat provinciale staten een dergelijke gedragscode vaststellen. Gedeputeerde staten besloten vandaag dat in de meivergadering van PS te doen. Ze geven PS ook in overweging voor PS zelf een dergelijke code op te stellen.

Meer informatie: Marjolein Copier, telefoon 030-258 24 60 of Marjolein.Copier@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Gedragscode gedeputeerde staten in Utrecht '
Lees ook